20100118

De RödGröna bygger en modern försvars- och säkerhetspolitik


Idag så blev ännu en pusselbit klar i det RödGröna samarbetet. Nu är det försvarspolitiken som presenteras. Det är en modern syn byggd på socialdemokratiska värderingar. Jag känner mig trygg med en RödGrön försvars- och säkerhetspolitik


Det första klartecknet är att vi ska stå militärt alliansfritt. De Rödgröna säger nej till att delta i NATOs snabbinsatsstyrka.  Mona vill ta ansvar för ett större engagemang för norra Europa.  När det gäller Östersjön så måste vi få med Ryssland i det arbetet. Det finns en del oroande tendenser. Vi ska ha tydliga reaktioner men samtidigt visa på en vilja att samarbeta.

Mona tar upp att främlingsfientlighet och rasism måste bekämas tydligare över hela EU.

När det gäller Turkiet så är inte frågan om utan när det ska komma med i EU. Att förbjuda det kurdiska partiet är ett steg i fel riktning.

I gammal klok socialdemokratisk anda vill Mona att FN ska stärkas. Detta ska ske genom en reformering. Mona vill se ett förtydligande av innebörden av att skydda.
DE RödGröna vill ha en översyn av Svenskt engagemang i Afghanistan. Denna ska ligga klart till 2011 för att ligga till grund för nya beslut. Detta ligger i linje med Obamas syn på det hela.

Har bara fått med en bråkdel men jag kommer återkomma och det misstänker jag att fler också gör. Här nedan finns hela materialet.Åter så finns det inget att oroa sig över pusselbit efter pusselbit faller på plats. Det visar sig att det finns ett seriöst alternativ till den splittrade alliansen, där striden för den egna överlevnaden hårdnar för var dag vi kommer närmare valet.

Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Politometern en samling med politiska bloggar

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar