20100329

Den optimala bloggningen om allt och inget är nu här!

Ibland så är det så att ämnen för att fylla denna spalt inte kommer ramlande över en utan att det kan kännas tomt och innehållslöst. Det är då man skiljer agnarna från vetet och visar att jag gör skillnad.

Så här kommer bloggningen ni alla väntat på den som... Det var en gång en... Nu så ska jag berätta om... Historien om...Nä ibland så bara går det inte. Det kommer inget ur fingerspetsarna synken med hjärnan släpper och det blir bara...

Men det finns saker som även en sådan dag bör belysas. Det visar sig i en rapport från socialstyrelsen att fattigdomen har minskat i Sverige mellan 1997 till 2007. Däremot så har inkomstskillnaderna ökat.
En sammanfatting av rapporten är
Andelen av Sveriges befolkning som lever under det absoluta fattigdomsstrecket minskade från 11 till 5 procent mellan 1997 och 2007.  Inkomsterna höjdes totalt sett men inkomstskillnaderna ökade eftersom de högavlönade fick större lönelyft. Ungdomar, ensamstående mammor och invandrare löper störst risk för att hamna i fattigdom.
 En grupp som sticker ut är
 Till de mest utsatta hör ensamstående mödrar med minderåriga barn. De har en tydligt förhöjd risk för såväl långvarig (minst 5 år) som upprepad fattigdom och andelen som haft ekonomiskt bistånd under lång tid är ungefär dubbelt så hög som i befolkningen som helhet. Ensamstående föräldrar har också ökade risker för att drabbas av samtidigt förekommande välfärdsproblem, bland annat ekonomisk utsatthet, arbetslöshet, ohälsa, trångboddhet, otrygghet, bristande medborgarresurser och begränsade sociala relationer.
Det är spännande då vi ikväll ska avhandlar barfattigdomen på fullmäktige här i Vimmerby. Enligt Rädda barnens senaste rapport så var det ca 250 barn i Vimmerby som räknas till kategorin fattiga. 
Enligt Rädda barnen så finns det idag stora skillnader mellan:
  • Barn med utländsk och svensk bakgrund
  • Barn med ensamstående och sammanboende föräldrar
  • Barn i de fattigaste och rikaste familjerna
  • Rikare och fattigare stadsdelar i storstäderna
  • Rika och fattiga kommuner
Det gör att för Vimmerbys del med arvet vi har efter Astrid Lindgren krävs ett aktivt arbete. Om vi inte gör det hur ska vi då kunna kräva att andra gör det. Det ovan visar också på att det inte går att skylla allt på staten och regeringen utan att det finns en stor hemuppgift att göra och den ska vi göra

Johan Westerholm har en bloggning pom detta och påminner om rapporten som vi RödGröna gjorde. Mer läsning finner ni här: RödgGrön.Andra som bloggar om detta är Slut på vintertiden , Fp i Sollentuna , Martin Moberg , Tyckande och Tankar , Kent Persson , Ulrika Falk , Peter Andersson . Allt snott från Krassman jag tackar.  Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,