20100628

Den Socialdemokratiska välfärdsmodellen mot skattesänkningar för de rika.

Idag så blir alternativet tydligt. Skattesänkningar till fåtalet eller välfärd till alla. Så ser frågan ut som valet den 19 september handlar om. Det är inte Mona kontra Fredrik. Det är frågan om kärnan i den Svenska (socialdemokratiska) modellen mot sköt dig själv.

       Mona Sahlin och Thomas Östros skriver idag på DN-debatt kring hur vi socialdemokrater vill satsa på framtiden. Idag får vi ett efterlängtat besked till alla kommuner och landsting. De 12 miljarderna som vi avsatte i vår gemensamma RödGröna vårbudget var ett första steg. Samtidigt så kommer löftet om att varje krona som Moderaterna ska ta till jobbskatteavdraget eller skattesänkning för de rika  kommer vi använda till välfärden.

      Det har under åren med alliansregering försvunnit mellan 25 000 till 33 000 jobb inom välfärdssektorn oavsett arbetsgivare. Samtidigt har behoven ökat inom både vård och omsorg. Att då säga att man satsar på detta är inget annat än en bluff. Siffrorna talar sitt tydliga språk.

       Ser vi på min kommun, Vimmerby, så blir det tydligt hur det behövs förstärkningar i kassan. Det måste nog erkännas att de fyra Allianspartierna inte riktigt klarar av att styra kommunen längre då vi gått från en strålande ekonomi till ett i närmast fritt ras. Men den osäkerhet som funnits från Alliansregeringen kring hur vi ska se på statsbidragen har bara spätt på den osäkerhet som funnits och inte givit oss kommunpolitiker långsikta planeringsförutsättningar om vad som ska gälla. Sedan kan man inte beskylla regeringen för att de lokala borgerliga politikerna i sin vilja att visa privatiseringsresultat gör det med en merkostnad på närmare en miljon kronor.

     Så tre tydliga besked får vi idag som gör min som kommun- och landstingspolitiker bra mycket lugnare

1). Mer resurser. Vi vill ha en välfärd av hög kvalitet som finansieras gemensamt och fördelas efter behov – inte efter plånbok. Fortsatta skattesänkningar på välfärdens bekostnad riskerar att bryta sönder den svenska välfärdsmodellen. Regeringen valde i sin vårbudget att passa om välfärden. I vår rödgröna budget föreslog vi i stället att skola, vård och omsorg tillförs sammantaget 12 miljarder kronor mer än regeringen under åren 2011 och 2012. Men vi socialdemokrater gör därutöver bedömningen att välfärden behöver ytterligare tillskott för att vi ska klara kvaliteten. I takt med att reformutrymmet tydliggörs vill vi därför investera ytterligare i välfärden. Vårt besked är tydligt: Välfärden kommer att tillföras mer resurser än de 12 miljarder kronor som vi redan avsatt i vårbudgetens första steg. Varje ny krona som Fredrik Reinfeldt utlovar till fortsatta jobbskatteavdrag eller sänkt skatt för höginkomsttagare vill vi använda till välfärden.
2). Bättre villkor för personalen.Vi vill att de anställdas inflytande och arbetsvillkor ska stärkas. Det behövs insatser för fler heltidsjobb. Här måste stat och kommun hjälpas åt. En särskild heltidsmiljard ska införas. Miljarden ska fördelas till kommuner och landsting utifrån hur bra de är på att skapa heltidstjänster under 2011 och 2012. Det är oacceptabelt att tusentals kvinnor tvingas till ofrivilligt deltidsarbete. Det bryter mot den socialdemokratiska arbetslinjen. Vården och omsorgen står inför en generationsväxling med stora pensionsavgångar. Vi vill tillsammans med kommunsektorn utveckla traineeprogram för att få in fler unga välfärdsarbetare. Vi kommer också att tillsammans med kommunerna investera i kompetensutveckling och vidareutbildning för de anställda. En grundbult för att stärka kvaliteten i välfärden är bra villkor för dem som jobbar där.
3). Starkare kvalitetsuppföljning. Vi vill ha valfrihet för medborgaren. Men tillsynen och kraven på kvalitet måste skärpas. Det gäller alla skattefinansierade verksamheter – oavsett driftsform. Vi står för medborgarnas valfrihet – inte företagens. Därför ska producenterna inte ha rätt att välja bort medborgare. Då blir det vård efter plånbok – inte efter behov. Vi vill att svensk välfärd ska präglas av effektivitet och nytänkande. För att stärka utvecklingen vill vi tillsätta en innovations- och produktivitetsdelegation som ska bidra till att stärka välfärden. Nya stora skattesänkningar hotar kvaliteten i välfärden. Frågan måste ställas till statsministern. Hur ska de nya löften om nya skattesänkningar i 100-miljardersklassen som ställts ut av de borgerliga partierna betalas? Vem ska betala? Är det barnens skola, omsorgen eller sjukvården som ska stå tillbaka? Väljarna har rätt att få veta. När kommer de gemensamma beskeden för nästa mandatperiod?
     Nu kommer frågan som är oundviklig. Kommer Moderaterna med Fredrik Reinfeldt göra samma matchning som han sa för fyra år sedan? Att det vi satsar på välfärden kommer han satsa mer? Vi väntar på svar från de blåe för nu har vi levererat ett svar.
Det finns en risk att väljarna väntar sig att de blåe ska svara ge mer och det är det som speglas i opinionen just.

Media: DN,
Bloggat: Westerholm och Tullgren och Krassman och Moberg och Böhlmark skriver alla om detta.
Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,