20100927

Två grenar på samma träd

Det är märkligt att så fort de ska "förnyas" så ska banden mellan socialdemokratin och fackföreningsrörelsen skäras av. För mig är det fel väg att gå. Visst måste nått göras men inte skära av.


          Idag på DN debatt kommer nästa utspel i den fortsatta utvecklingen av arbetarrörelsen. Det handlar om den facklig politiska samverkan. Åter så skriker man om att skära av banden. Främst är det nu TCO men även LO ska med om man ska tolka texten.

         Medan den fackliga rörelsen har varit öppen med sina band till socialdemokratin och det ska sägas bildad det socialdemokratiska arbetarpartiet. Facket till och med bildade partiet innan LO bildades. Allt för man såg arbetsgivarnas försprång. Sakta men säkert kunde man genom sitt politiska agerande få en jämnvikt på arbetsmarknaden och vi fick den Svenska modellen som stått som ett stolt exempel och också gjort att vi klarat kriser mycket bättre än vår omvärld. Vi har haft en arbetsmarknad relativt fri från konflikter då vi varit ense om spelreglerna och styrkeförhållandena varit lika.

         Det som nu sket de senaste fyra åren och med start tidigare är att maktförhållandena börjar rubbas. Vi börjar nu få en obalans på arbetsmarknaden. Det beror till del på politiken som inte ser att lägga beslut som försvårar för facket att agera för sina medlemmar. Bland annat genom olika anställningsformer, bemanningsföretag och hur den anställde blir uppsagd för att dagen efter komma tillbaka med F-skattesedel. Jag har skrivit om det här.

         Här har både socialdemokratin och facket en hemläxa att göra. Det finns en ny värld med globaliseringen, som jag är positiv till, som ställer nya krav på politiken, men också hur vi organiserar oss. Lösningen är ingen skilsmässa utan att vi tillsammans finner de nya vägar som vi ska gå vidare på.

       Vi måste i det eftervalsarbete som partiet dragit igång låta den fackliga delen få vara en aktiv part likt som den fackliga rörelsen behöver se över hur de kan fånga upp alla de nya grupper på arbetsmarknaden som saknar den trygghet som de ska ha. För en sak är säker. De olika arbetsgivarorganisationerna skomer inte släppa taget om högerpartierna. Dock gör de inte stödet så synligt men vi vet att det finns.

Media: DN.
Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Boken om NetRoots och Politometern med en samling med politiska bloggar.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,