20101027

Frågan om samtycke

Tidningarna fylls av antaganden varför det gick fel med det RödGröna samarbetet. Tror att det inte är så komplicerat som flera vill göra gällande utan att det är rätt enkelt. Vill man ha barnens accept i ett nytt förhållande måste de få vara med. Det fick inte jag...

         Nu ska sägas att jag gillar det RödGröna samarbetet och vet av egna erfarenheter genom de samarbete som vi gjort inom landstinget i Kalmar län att vi är tre partier med skilda kulturer och på punkter olika ståndpunkter i själva sakfrågorna. Men det är inte större skillnader än de som finns inom det socialdemokratiska partiet. Det är en del som ofta glöms bort och som är avgörande i det nu uppkomna skilsmässan.

         Genom den politiska bredden inom mitt eget parti har det med allt från miljöpartistiska idéer till vänsterpartiets tankar om en starkare offentlig sektor utan privata inslag. Med det kan man inte lägga skulden på politiken. Det ligger någonstans. Det finns ett inslag om att jag inte fick vara med och så här har vi aldrig gjort förut. Mitt parti tillhör ett av de mer konservativa i svensk politik. Det finns ett skimmer av förr.


          Det är här vi kan lokalisera både bristerna i samverkan med andra och stagnationen i ny politik. Men frågan är när den politiska stagnationen tog fart. Det har inte funnits med historiskt då vi varit partiet som tänkt nytt stått för det offensiva i svensk politik. Ett svar kan vara i samband med avregleringarna som socialdemokratin började förlora fästet. Vi hade inte längre koll på utvecklingen för den skedde på annat håll utanför våra gränser. Vi stod kvar som gränsvakter utan funktion.

         Socialdemokratiska partiet måste finna sin roll i den internationella världen och se till att medlemmarna finns med i den utvecklingen. Det spelar inte någon roll vilken bra politik som snickras fram på 68:an om inte alla känner sig delaktiga. Alla från de som är medlemmar till de som sympatiserar med oss. Det är den vandringen som nu ska ske och när vi sedan känner oss säkra i vår egen roll som parti och vi har fått en gemesam syn på problemen kan vi ta till oss nya samarbetskamrater.

Media: Ab, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, SvD, DN.
Bloggat Peter Andersson och Johan Sjölander och Annika Högberg på ämnet
Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Boken om NetRoots och Politometern med en samling med politiska bloggar. Glöm inte NetRoots valananlys samt den öppna kriskommissionen
Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,