20101012

Full sysselsättning, får vi återkomma till...

Ikväll på rapport så fick Anders Borg frågan kring vad han ansåg var full sysselsättning. Svaret väntar vi på fortfarande på....

       På frågan så var svaret när alla som vill har jobb men på följdfrågan vad det innebär i procent var svaret att det får vi vänta med. En regering som nu i två val gått till val på arbetslinjen kan inte ge en siffra på vad det innebär med full sysselsättning. Är det så att man är nöjd med de nivåer som idag finns. Funderande på det i en tidigare postning idag.


        Vi ser att både företagarna och LO är kritiska till budgeten och menar att det finna mycket mer att göra för att få fram mer jobb. Allt från sänkta arbetsgivaravgifter till utbildningsplatser. Vi har under den förra mandatperioden sett att det verkar finnas en rädsla att ge de arbetslösa möjligheter till att skola om sig så att de kan ta de arbeten som finns. Enligt företagen så är det problem med rekryteringen då det inte finns utbildad arbetskraft. Men regeringen var feg med dessa satsningar förr och är det nu.

         Vidare så vet vi att de nya jobben kommer från småföretagen och det är då av vikt att de får bra förutsättningar att just kunna anställa. Företagarna tror att med en sänkning av arbetsgivaravgifterna på 12-15 miljarder kan man få fram 50 000 arbetstillfällen. Så sammantaget med de satsningar som LO och Företagarna föreslår skulle vi få fram betydligt fler arbetstillfällen än vad som nu är fallet med den sittande regeringen.

        Den sittande moderatstyrda regeringens alternativ är som vanligt sänk skatten och åter sänk skatten. Jag ser att det finns en stark risk för stagnation om man inte ser till att utbilda de arbetslösa för morgondagens arbetsmarknad. Vi vet att 50 000 av de arbeten som försvunnit under lågkonjunkturen inte kommer tillbaka då de är av strukturell natur. Men det kommer komma nya arbetstillfällen och då ska samhället ge de arbetslösa förutsättningarna att ta dessa arbeten. Men här så orkar, eller vill inte regeringen det.

Media: SvD, Ab, DN, Ex, SR.
Bloggat:
Claes Krantz, Krassman, Martin Moberg,  Peter Johansson, Roger Jönsson, Johan Ulvenlöv,  Antonsson, Peter Andersson samt Johan Westerholm.Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Boken om NetRoots och Politometern med en samling med politiska bloggar.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,