20110121

Delat ledarskap? En fråga till Östran/Nyheterna

Jag anser att socialdemokraterna behöver se över sin ledarorganisation. Jag har lyft frågan kring delat ledarskap och frågan är om Peter Akinder på Östran/Nyheterna också delar mina tankar

      Anledningen till min frågeställning är att idag kan man läsa hur han lyfter Lena Sommestad. Ett namn som är aktuell som en av de starkaste namnen i den omprövning som nu sker i socialdemokraterna. Jag har personligen inte tagit ställning för några namn då jag väntar på presentationer kring vad de tänkta ledarna vill med partiet och politiken.  Men åter till Östran som tidigare i veckan lyfte Per Nuder. Så frågan som jag ställer mig om Peter Akinder delar mina tankar kring ett delat ledarskap. Hur den exakta modellen ska se ut kan vi diskutera och bör diskutera. Men vi vet att det är ett stort arbete att leda socialdemokraterna. Att då lägga på rollen som statsminister gör att det blir en roll som blir lidande. Oftast partiet vilket faller sig naturligt.

     Så hur ser Östran/Nyheterna, Peter Akinder på ledarskapet och är ni för ett delat ledarskap. Ser fram emot ett bra svar på frågan.

Media: AB1, AB2, Expr1, Expr2, SvD på ledarskapet
Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar. Glöm inte den Öppna Kriskommissionen. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,