20110110

Fiasko stavas vårdnadsbidrag.

Idag slår flera tidningar upp det som vi lokalpolitiker vetat länge. Att vårdnadsbidraget är ett fiasko. Det är ingen succé och kön finns inte...


       Vårdnadsbidraget var en eftergift till kristdemokraterna från de tre övriga allianspartierna. Lokalt i Vimmerby var det ingen av de andra partierna som ville ha det. Men i en allians ska alla få sitt och vårdnadsbidraget var en stark profilfråga för Kristdemokraterna. Så det infördes även i Vimmerby.

        Inför budget 2011 så hade tjänstemännen lagt fram ett förslag på att lägga ner förskolan på en av de mindre orterna, Pelarne. Anledningen var att få ihop budgeten utifrån de ramar som kommunfullmäktige beslutat om. Av en händelse så låg besparingen på ungefär samma nivå som vårdnadsbidraget. Socialdemokraterna sa nej till nedläggningen och ville istället avskaffa vårdnadsbidraget. Men i alliansens värld så skulle båda räddas och så blev det. Resultatet blev att tjänstemännen fick order om att skära på personaltätheten och på det sättet blev det generellt sämre bemanning som går ut över kvalitén för samtliga ungar som finns i förskolan.

       Så att vårdnadsbidraget är en ideologisk black om foten för alliansen blir tydligt. Så att det är få som nyttjar det och att det för kommunerna blir en kostnad som slår på kvalitén inom förskolan. När ska de tre andra allianspartierna ställa kristdemokraterna till svars. För vi vet att detta bidrag som för kvinnor till spisen inte hör hemma i tvåtusen talet och kan Folkpartiet med ryggrad fortsätta slåss för detta bidrag.

Media: AB, DN, SvD, SVT, Feministiskt perspektiv.
Bloggat: Peter Andersson på ämnet.
Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar. Glöm inte den Öppna Kriskommissionen. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,