20110607

Ett initiativ till den sjuka sjukförsäkringen.

Idag presenterar Socialdemokraterna tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet ett utskotts initiativ som borde få de fyra regeringspartierna att tänka till. Här finns en chans att göra skillnad. Vi får se om det tar den eller ej.

        Utskotts initiativet som presenteras idag på SvD Brännpunkt innehåller ett antal satsningar som direkt skulle göra skillnad för den enskilde som drabbats av den sjuka sjukförsäkrigen. Det är tre punkter som finns med:
•För det första anser vi att de personer som har eller har haft tidsbegränsad sjukersättning, och som saknar sjukpenninggrundande inkomst, ska återförsäkras så att man får en ersättning som ligger i nivå med den man tidigare hade. Det här handlar om cirka 6000 svårt sjuka personer som aldrig har kunnat arbeta och som efter utförsäkringen har visat sig inte kunna tillgodogöra sig någon aktivitet hos Arbetsförmedlingen. Regeringen förslår att de nu ska få en ersättning som är väsentligt lägre än tidigare sjukersättning – för många 4000 kronor i månaden i sänkt ersättning. Det är vare sig värdigt eller acceptabelt. Ingen har valt att bli svårt sjuk.
•För det andra anser vi att utförsäkringarna måste upphöra. Det är självklart att den som kan jobba också ska göra det. Men lika självklart är att det inte går att sätta tidsgränser för hur länge sjukdomar varar – däremot kan man sätta tidsgränser för när man ska tillförsäkras stöd och rehabilitering. Vi vill därför införa en rätt för sjukskrivna att få tillgång till arbetslivsintroduktion hos Arbetsförmedlingen och samtidigt behålla sin sjukpenning så länge man inte har någon arbetsförmåga. Arbetsförmedlingen kan då koncentrera sig på den som faktiskt, efter rehabilitering, har en möjlighet att komma tillbaka till jobb. Det är ett effektivt sätt att arbeta.
•För det tredje anser vi att den prövning av arbetsförmågan som görs efter 180 dagars sjukskrivning av rättssäkerhets- skäl och i avvaktan på en långsiktig lösning måste återgå till hur det var tidigare. Den prövning som görs i dag görs mot en i det närmaste fiktiv arbetsmarknad vilket får stora konsekvenser bland annat för människor som klarar ett arbete på deltid.
          Den stora frågan är nu om Centern och Kristdemokraterna som varit särskilt högljuda inom regeringen och slåss om sin politiska överlevnad kommer agera i frågan. Klarar de att bryta sig ur den moderata dominansen och våga tänka tanken att hjälpa de ”svaga” i samhället? Något de fäktade om i valrörelsen.

         Som Johan Westerholm skriver så finns det möjlighet till tre vinnare. Centern och Kristdemokraterna som stärker sina kort, Riksdagen som får makten över regeringen, helt i sin ordning och sist men inte minst de svårt drabbade av den sjuka sjukförsäkringen.

        Förlorare blir enbart, om småpartierna går med på initiativet regeringens propagandaminister som inte får ihop sitt uppdrag. Att lägga en sövande moderat filt över allt annat än de som produceras på moderaternas kansli. Med andra en frisk fläkt som inger nytt förtroende för politiken.

Media: DN, SvD.
Bloggat: Roger Jönsson, Peter Johansson på ämnet
Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , ,