20120110

Niklas Svensson och Lena Melin avarter inom den politiska journalistiken

Idag skriver Johan Westerholm och jag på Second-opinion om den nya journalistiken som allt mer framträder inom den politiska bevakningen. en utveckling som lämnar kunskapen till läsaren därhän till förmån för skvaller och billiga poäng.

        Vi skriver bland annat "...Expressens Niklas Svensson och Aftonbladets Lena Melin är två politiska journalister som vars metoder har kommit att symbolisera denna grunda och ryktesdrivande journalistik. Det senaste exemplet på hur den typen av journalistik ter sig är den av Niklas Svensson utskickade enkäten till socialdemokratiska förtroendevalda. En enkät där där konsekvensen oavsett valda svarsalternativ blir att den som svarar kräver Håkan Juholts avgång. Att Juholt ska sitta kvar fanns inte som alternativ.

Som journalistiken idag utvecklas så går vi mot en styrande i stället för granskande journalistik där Mellin och Svensson ser ut att gå i bräschen. En reflektion som inte är långsökt är om Niklas Svensson har som mål att få Håkan Juholt avsatt som en logisk konsekvens av att Lena Mellin med sin ryktesbaserade journalistik fick Sven-Otto Littorin på fall. Att Lena Mellin över huvud taget tilläts publicera rykten om ett brott av en enskild som var preskriberat och därmed inte kunde sakligt granskas släckte sannolikt en av moderaternas klarast lysande idépolitiska stjärnor för gott. I bägge fall så verkar dessa journalister aktivt för införandet av en mediedomstol där domarna inte kan överklagas, rykten inte kan bekräftas och straffen blir i samtliga fall livstid. Att bli dömd av media utvecklar sig till att bli hårdare än att bli juridiskt dömd i en domstol. En dom som innebär, i de flesta fall, livstid. En dom vars verkställighet aldrig tar slut....
"

        Allt har sin grund i den enkät som jag igår fick av Niklas Svensson på Expressen som ni kan läsa här.

MediebrusetSecond OpinionNiklas SvenssonTidningen Journalisten
Bloggat: Martin Moberg, Peter Johansson på ämnet
Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,