20130407

Vilket beslut tog vi?

Kongressen är över. Det skulle varit framtids-kongressen men bilden som jag fått är mer kompromiss-kongressen. Åter så är det de olika fraktionerna inom partiet som ska ha sitt. Allt inom kulissen av att vi är bäst och valet mer eller mindre är vunnet. En del kallar det Maranata…

Det som jag tar med mig var Stefan Löfvens tal. Ett tal som bar och kommer bära över tid. PÅ några områden så tog vi kliv framåt i politiken. Vi fick en kongressvald ledare som nu nu har mandat att tala Att vi kompromissade för att hålla samman partiet. Det är bra men risken är att kompromissen blir så slät att ingen egentligen vet vad den står för eller än värre alla vet vad den står för och har sina egen tolkning. Med andra ett klubbslag men över hundra förslag på hur det ska tolkas… Tyvärr så verkar det senare vara en av de bittra eftersmaker som kongressen tar med sig.

En kompromiss som oroar är beslutet att öka VU med en ledamot bara dagarna efter man antagit organisationen. Att bläcket inte ens hunnit torka på protokollet innan man bryter mot dem smakar så beskt. Det ger ingen tro på framtiden. Det visar att falangstriderna är hårda. Att man inte bygger en styrelse på kompetens utan att alla ska vara med. Att man inte litar på att andra kan vara bra för hela partiet, helan landet. Nu ska sägas att de som är valda inte är okompetenta utan säkert fyller sin funktion. Noterar att Ylva Johansson inte längre sitter kvar i partistyrelsen. Både bra och dåligt. Men det blev nog inte bra. Antingen ska våra talespersoner sitta i partistyrelsen eller så ska vi sära på styrelsen och de som företräder oss. Så är relativt vanligt ute i kommer att de som sitter i arbetarkommunernas styrelse inte är kommunalråd eller nämndsordföranden.

Men valet är om ett och ett halvt år. Fortfarande är Fredrik Reinfeldt och Anders Borg populära som ledare för landet. Fortfarande så finns det ett stöd för den politik som de för oavsett vad vi vill tycka. Den bistra verkligheten har inte ändrats på denna vecka. Visst kan vi själva tycka att den är ljusare och om vi är mer positiva så kan det smitta av sig till väljarna. Men nu ska besluten marknadsföras och det gäller att alla medlemmar är ense om vad vi beslutat som marknadsförs. De första signalerna är oroväckande… De ledande i partiet skickar olika signaler om besluten som är fattade och vad de står för i den reala politiken.

Vidare så måste vi inse att vi fortfarande sitter i opposition. På ett och ett halvt år kan mycket hända med Alliansen vid makten. Det kan vara en verklighet som gör att besluten som denna vecka är beslutade kan bli ytterst svåra att genomföra vid maktskifte. Men vissa beslut kommer ställa tuffa krav på de kommuner och landsting som vi redan idag styr. Det gäller både frågan om heltid och glasögon till barnen.


Det tar nu ett par veckor att få ordning på vad som är beslutat och sätta in det i en helhet. I grunden är det bra beslut som är tagna. Grundmaterialet som partistyrelsen hade tagit fram höll en bra kvalité. Men ju mer vi är tillsammans ju gladare vi blir....

Media mm: Ab, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Exp, Exp2, SvD, SvD2, SvD3, SvD4DN, DN2, DN3, DN4SVT, Johan Westerholm, Martin Moberg,
Mer på NetRoots för progressiva bloggare. Den socialdemokratiska programkommissionens blogg och Politometern med en samling med politiska bloggar. IntressantLäs även andra bloggares åsikter om