20131201

Tillkännagivandet av ALMA en presskonferens?

Kulturrådet svarar på min debattartikel på SVT debatt, men missar ett par viktiga delar i frågan kring ALMA (Astrid Lindgren Memorial Award) det handlar om tillkännagivandet och var priset och Astrids gärning får störst genomslag. Att drunkna i huvudstaden med alla dess nyheter eller om ett bibliotek ger mer effekt. De ser inte platsens betydelse för tillkännagivandet. 

När det gäller flytten av tillkännagivandet till Stockholm och Kungliga Biblioteket (KB) så förminskar Kulturrådet hela frågan till en ”presskonferens”. De skriver- Vad Kulturrådet vill, och har fattat beslut om, är att flytta platsen för presskonferensen där årets pristagare tillkännages. Jag tar illa vid mig när man förminskar tillkännagivandet av världens största barnlitteraturpris till en presskonferens. Tror ni det är så som Svenska Akademin ständige sekreterare, Peter Englund, ser det när han öppnar dörren för att berätta vem som får nobelpriset? En presskonferens? Om det är Kulturrådets syn på det hela förstår jag varför vi är långt borta från varandra i sakfrågan. Vi i Vimmerby har sett det hela i ett större sammanhang och velat göra mer av tillkännagivandet och visa på hur viktig barndomsplatsen är för en författarens skapande. Hur ALMA-juryn med sitt sista sammanträde insuper barndomen och grunden till ett av världens främsta skapande av barnlitteratur. Hur man i ett sammanträdesrum i Stockholm aldrig kan få den förståelsen. Jag står fast vid det unika vid huset, med omgivningar på Näs i Vimmerby. Visst ska pristagarveckan också utvecklas och det ena utesluter inte det andra. Tvärtom så kan ett utökat arrangemang kring tillkännagivandet även öka intresset för pristagarveckan där jag inte ser några som helst problem med att man gör aktiviteter kring KB.

En annan del som Kulturrådet i sitt inledande påpekande kring flytten av tillkännagivandet, ”presskonferensen” från Vimmerby och barndomshemmet till KB i Stockholm var det låga mediala intresset. Jag har inte från Vimmerbys sida upplevt som ett lågt intresse. Tvärtom så ser jag att det utifrån en större händelse skulle kunna bli tomt på en presskonferens i Stockholm om något annat medialt händer som en som ändrar fokuset. I en buss till Vimmerby finns ingen möjlighet att backa utan de sitter där de sitter och kommer därmed att skriva om ALMA-tillkännagivandet. Det som Kulturrådet tillsammans med Astrid Lindgrens Näs har som uppgift är att se till hur journalister kan skriva flera uppföljande artiklar kring barndomshemmet och Astrid Lindgren för att förstärka intresset av priset, Astrid Lindgrens författarskap och roll i den svenska samhällsdebatten. Men som de skriver i sitt inlägg -Kungliga biblioteket hyser sedan 2005 Astrid Lindgrens arkiv, som Unesco 2005 utsåg till världsminne, ett arkiv som anses ha särskild betydelse för mänskligheten. Detta vill vi uppmärksamma genom att förlägga tillkännagivandet dit nästa år. Så är verkligen fokuset på att stärka ALMA-priset eller är det andra intressen som finns i bakgrunden?

När andra säger att tillkännagivandet är viktigt för Vimmerby, så säger jag att Vimmerby är viktigt för tillkännagivandet.

Mer på NetRoots för progressiva bloggare. Politometern med en samling med politiska bloggar. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om ,