20080209

Givande möte

Mötet i går med våra partikamrater från Västervik var givande och vi kom fram till att vi ska träffs sensommaren i Västervik för att fortsätta hitta samarbetsformer som både kan gynna oss som parti men även med sikte på valseger 2010 våra kommuner.
Det vi var ense om i går och som vi ska lämna in motion om var att se om det är möjligt och hitta samverkan kring överförmyndarfrågorna ex gemensam nämnd. Ett annat område som vi pratade om var gemensamma aktiviteter kring turismen.
En bra kväll som visade av vikten att träffa sina grannar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar