20080211

Politiker+ arvoden

Det står i dagens Vimmerbytidning att de politiska arvodena i Vimmerby räknas upp 4%. Det som jag tycker borde ske är att man redan nu tillsätter en parlamentarisk grupp som ska se över organisation och arvoden för perioden efter valet 2010. Det man kan konstatera är att i Socialdemokratiskt styrda kommuner så har oppositionen bättre förutsättningar att bedriva sitt arbete än i borgligt styrda och då speciellt i Center styrda kommuner. Med de framgångar som vi hade i förra valet och de framgångar som nu råder på riksplanet så kanske alliansen i Vimmerby borde tänka till lite hur de hanterar oppositionen. Det finns ett ordspråk att man ska behandla andra som man själv vill bli behandlad.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar