Nya Högbergs Tankar

Jag håller på att byta sida och ni kan läsa mera på Högbergs Tankar som kommer bli sidan där jag bloggar, tänker och presenterar Högbergs Tankar HB. Ni kan också se inläggen i högerspalten!

Innehållet kommer mera vara av vardagliga reflektioner från en medborgare blandat med politiska analyser och tyckande. Det lovas mer video och kultur. Hopppas ni följer mig över från denna sida. Kommer under en övergång innan all teknik fungerar dubbla lite.

20080211

Politiker+ arvoden

Det står i dagens Vimmerbytidning att de politiska arvodena i Vimmerby räknas upp 4%. Det som jag tycker borde ske är att man redan nu tillsätter en parlamentarisk grupp som ska se över organisation och arvoden för perioden efter valet 2010. Det man kan konstatera är att i Socialdemokratiskt styrda kommuner så har oppositionen bättre förutsättningar att bedriva sitt arbete än i borgligt styrda och då speciellt i Center styrda kommuner. Med de framgångar som vi hade i förra valet och de framgångar som nu råder på riksplanet så kanske alliansen i Vimmerby borde tänka till lite hur de hanterar oppositionen. Det finns ett ordspråk att man ska behandla andra som man själv vill bli behandlad.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar