20080325

Ökade klyftor och peka ut de fattiga

Idag så finns det två nyheter på ekot som hänger ihop även om de redovisas var för sig. Den ena är att klyftan mellan fattiga och rika barn ökar enligt Rädda Barnen. De pekar bland annat på dessa obetydliga avgifter som skolan tar ut för allt från klassresor till fadderbarn. Det sägs att det ska vara frivilligt men försök att säga ifrån.

Nästa nyhet som också handlar om barn är att Maud Olofsson vill inkomstpröva barnbidraget. Det är ett dåligt förslag. Varför? Jo för det första så är det en del av den generella välfärden vilket innebär att alla ska få del av den. Det andra är att höginkomsttagarna betalar in mer till systemet än de får ut. genom att de får nåt tillbaka och inte bara behöver betala så finns tilltron till systemet kvar och viljan att betala skatt består. Det tredje är vad skulle ett system med enskild prövning kosta? Dessutom skulle de fattiga pekas ut ännu mer en idag. Som ett sista argument så kan man säga att alla barn är lika mycket värda och drav ska ingen skillnad göras.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar