Nya Högbergs Tankar

Jag håller på att byta sida och ni kan läsa mera på Högbergs Tankar som kommer bli sidan där jag bloggar, tänker och presenterar Högbergs Tankar HB. Ni kan också se inläggen i högerspalten!

Innehållet kommer mera vara av vardagliga reflektioner från en medborgare blandat med politiska analyser och tyckande. Det lovas mer video och kultur. Hopppas ni följer mig över från denna sida. Kommer under en övergång innan all teknik fungerar dubbla lite.

20080325

Ökade klyftor och peka ut de fattiga

Idag så finns det två nyheter på ekot som hänger ihop även om de redovisas var för sig. Den ena är att klyftan mellan fattiga och rika barn ökar enligt Rädda Barnen. De pekar bland annat på dessa obetydliga avgifter som skolan tar ut för allt från klassresor till fadderbarn. Det sägs att det ska vara frivilligt men försök att säga ifrån.

Nästa nyhet som också handlar om barn är att Maud Olofsson vill inkomstpröva barnbidraget. Det är ett dåligt förslag. Varför? Jo för det första så är det en del av den generella välfärden vilket innebär att alla ska få del av den. Det andra är att höginkomsttagarna betalar in mer till systemet än de får ut. genom att de får nåt tillbaka och inte bara behöver betala så finns tilltron till systemet kvar och viljan att betala skatt består. Det tredje är vad skulle ett system med enskild prövning kosta? Dessutom skulle de fattiga pekas ut ännu mer en idag. Som ett sista argument så kan man säga att alla barn är lika mycket värda och drav ska ingen skillnad göras.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar