20080425

Jag och sporten

Jag skrev att jag blivit intervjuad på sportsidan i Vimmerby tidning och det var lite allmänna frågor om idrott och vad man ville med det lokala föreningslivet. Jag tycker det är ett bra initiativ från tidningen och ser fram mot fler reportage. Det som slogs upp var att jag ville att man skulle samla föreningslivet till ett föreningsforum där man från politiskt håll kan föra ut sina tankar och föreningarna kan säga sitt. En förhoppning är att man även ska kunna knyta kontakter och lära av varandra.

Måste sen erkänna att det kändes lite konstigt att hitta sig själv på sportsidorna. Hustrun skrattade glatt och konstaterade att jag även kunde de frågor som de ställt om den lokala och regionala idrotten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar