20090307

Lite smått och gott från min sida av Sverige

Arbetarrörelsen i sydöstra Sverige har i helgen valupptakt i Kalmar. En bild som är tydlig är att valet till Europa parlamentet kommer, från vår sida, handla om höger-vänster.

Under utfrågningen av kandidaterna så ser man en tydlighet om varför de är socialdemokrater och det är ideologin och kampen mot orättvisor som är det avgörandet.Ingen lyfter sakfrågor som skäl och det gör mig glad.

Både Marita Ulvskog och Ulla Lindqvist har på ett bra sätt påpekat att när det gäller EU så ska man tydligen veta allt. I riksdagsvalet så är inte väljarna intresserade av hur riksdagen är organiserat, men det är en viktig fråga när det gäller EU-parlamentet. Vi måste få bort den diskussionen och visa att det samman frågor i EU som i vårt riksdagsval.
Det finns kandidater i andra partier som inte ser det som ett höger-vänster val.
Peter Akinder håller i utfrågning att ett antal kandidater och han faller lite i fällan kring EU som institution och inte så mycket konkret i själva politiken som ska drivas av socialdemokrater i Europa.
Anna Hedh framhåller att jämställdheten är en viktig fråga bland annat för att det kommer bli arbetskraftbrist i Europa. Det finn starka krafter som vill se kvinnan tillbaka till spisen. I Sverige så ser vi tendenser för denna syn genom de beslut som regeringen har tagit genom bland annat vårdnadsbidraget.
Frågan kommer under ett samtal är klimatfrågan viktig för parlamentet och svaret som Magnus från Blekinge är att det är av vikt för Europas socialdemokrater och inte av parlamentet i sig själv.

Kan konstatera att församlingen är kluven om Carl Bildt blir nästa kommissionär. Det kan konstateras att det inte ligger några värderingar i frågan om man vill att han ska bli kommissionär.

Hillevi Larsson berättar att alla kandidater skrivit på ett papper där man ställer sig bakom partiets valplattform. Dessa underskrifter ska enligt utsago finnas inlåsta i ett kassaskåp på 68:an. Det finns ingen möjlighet till att ändra sig. Så säger man att vi inte står för vår politik och att den inte håller över tid.

Ser att Carl Bildt inte kan blogga i Kina då worldpress är spärrat. Kan konstatera att det går bra att blogga i Kalmar.

Avslutningsvis så blev Mats Odell rik. 72 miljoner jojo. Det finns de som vill ha till en KU anmälan och med tanke på hur det jagar oss med det under förra mandatperioden så känns det rätt

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar