20090903

Tro på oss själva och inte andra!

Idag så släpper Unga S-kvinnor Rebella sin framtidsrapport. För min del är det en angenämg läsning som följer upp en del av de tankar jag fört fram på denna blogg

En sammanfattande slutsats är att vi ska vara oss själva och inte försöka härma andra partier för vår ideologi håller.
Vi i Socialdemokraterna behöver tänka till, vi behöver ge varandra frihet att
tala fritt ur hjärtat. Och släppa in fler! Så kan vi tillsammans komma på nya
lösningar på de utmaningar vi ställs inför. Väljer vi att lita på att vår ideologi
och våra visioner håller kommer vi att hitta både den ideologiska stabilitet
och den politiska förnyelse vi söker.

Detta är vad många socialdemokrater både på webben och ute på gatan påtalar, men vad gör vi som är företrädare?

Rapporten pekar på att vi inom arbetarrörelsen besitter en stor kompetens som vi inte använder fullt ut
Vi behöver låta ideologiskt socialdemokratiska
ekonomer få större utrymme. Vi bör också bättre ta tillvara de förslag
som kommer från fackförbundens ekonomer - för en bättre fungerande
ekonomi och välfärdsstat.

Enligt mig så är detta ett av knäckfrågorna. Vi är pigga på att bjuda in tyckare från när och fjärran med allahanda lösningar, som oftast har ett liberalt os över sig, och låta det vara sanningen. Låt våra experter komma till tals. Lita på att gamla sanningar även kan vara sanna idag. Tiden är nu, men problemen är gamla. Alla gamla lösningar är inte ur led.

En viktig dela av rapporten är att vi måste låta alla medlemmar och sympatisörer komma till tals inte bara ett fåtal som passerat den "centrala censuren". Det är det som varit, och kommer vara, socialdemokratins styrka. Allas röst är lika viktig. Vi är en folkrörelse som ska samla alla som vill se ett samhälle byggt på våra värderingar.
Får inte gräsrotsaktiva socialdemokrater uttala sig i media utan att först
kontakta partiledning eller riksdagsrepresentanter är vi ingen folkrörelse
längre. Låta alla de fria socialdemokrater som finns i Sverige tala om det
hjärtat är fullt av, utan att det alltid går i linje med partiprogrammet eller det
senaste påbudet från PR-strategerna. Om vi låter tusen blommor blomma
tror vi att vi inte bara syns mer, utan även kommer att få möjlighet att synas
i rätt frågor. Det som engagerar socialdemokrater engagerar folket och borde
engagera även socialdemokratin.

Sen blir jag glad att man påpekar att vi behöver en ordentlig maktanalys. Det har varit för mycket utanförskap istället för klass och kön
Genom att argumentera utifrån makt, klass och
kön får politiken en dimension som vi i stora delar saknar i dag.


Nu väntar vi bara på att partiets egna valanalys som görs av Tomas Eneroth ska bli klar. Vi får hoppas att den är någorlunda samstämmig med Rebellas. Det vore olyckligt om de gick emot varandra.
Det finns mer att säga om rapporten, men jag stannar här.
Rapporten ger en bra start på en diskussion kring partiets roll och politik.

Sist men inte minst. VÅGA VARA STOLT SOM SOCIALDEMOKRAT OCH VISA DET

Kort glöm inte att läsa andra som deltar i debatten om den framtidas socialdemokratin. Peter Andersson, Robert Noord, s-buzz, Claes Krantz,HBT_sossen,Unga S-kvinnor Rebella,

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar