20091013

Vi säger nej till folkomröstning.

Idag så har kommunstyrelsen i Vimmerby kommun enigt ställt sig bakom att säga nej till att hålla en folkomröstning i frågan om försäljning av Astrid Lindgrens Värld AB till Saltkråkan AB

Mina tillsammans med Socialdemokraterna och Vänsterpartiets argument till att vi säger nej till denna omröstning är.

Vi känner respekt för att 1200 personer skrivit på listorna.

Vi har som parti redan tagit ställning och bedömt att Astrid Lindgrens egna barn och barnbarn via Saltkråkan AB är den rätta köparen för att föra Astrids litterära arv vidare.

Vimmerby kommun kommer att ha insyn och påverkansmöjligheter tack vare att kommunen föreslås behålla 30 procent av aktierna.


Vi är i dag förtroendevalda representanter för kommuninvånarna. En representativ demokrati innebär att vi under mandatperioden fattar beslut som revideras av medborgarna nästkommande val.

Vår bedömning är att detta är en fråga som ska avgöras nu, och i de politiskt valda församlingarna.
Vi är inte som parti beredda att äventyra betydelsen av Astrid Lindgrens Värld som motor för hela kommunens turism- och besöksnäring.

Vi är övertygade om att en försäljning kommer att skapa en tryggad framtid för Astrid Lindgrens Värld.

Kommunstyrelsen har dessutom ett antal argument som jag skickar med.
Frågan om en försäljning av ett bolag av Astrid Lindgrens AB:s karaktär är svår att beskriva med ett enkelt JA eller NEJ vilket förutsätts vid en folkomröstning.

Att äga och driva en turistanläggning hör inte till kommunens kärnverksamhet. När Vimmerby kommun övertog merparten av aktierna i Astrid Lindgrens Värld AB var det en åtgärd för att främja turistväsendet i kommunen.

Kommunstyrelsen tog 2008-10-17 beslut om avsikten att försälja Astrid Lindgrens Värld AB till Saltkråkan AB som ägs av Astrid Lindgrens närmaste släktingar. Avsiktsförklaringen togs i politisk enighet.

Vimmerby kommun arbetar för att Vimmerby skall utvecklas som ett attraktivt besöksmål. Astrid Lindgrens Värld AB är motorn i besöksnäringen. Vimmerby Kommun anser att ett kommunalt ägande begränsar utvecklingen av Astrid Lindgrens Värld AB och därigenom håller tillbaka utvecklingen av Vimmerby.

Vimmerby kommun anser att Saltkråkan AB är den part som bäst kan driva Astrid Lindgrens Värld AB vidare i Astrid Lindgrens anda, både med hänsyn till att Saltkråkan AB ägs av Astrid Lindgrens närmaste släktingar och att Saltkråkan AB innehar rättigheterna till alla Astrid Lindgrens verk.


Idag så kan man på Radio Kalmar läsa en intervju med initiativtagaren av insamlingen och det skäl han använder.På frågan om han är orolig att Saltkråkan AB inte ska sköta sig svara han:
- Nej, jag tror att de sköter sig bra. Men när det säljs är penningen alldeles för låg och så är jag rädd för den hotellsatsning som de aviserat, säger Rein SoowikIntressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar