20091014

ÄR det någon som lyssnar?

[Uppdaterat]: Nu har riksdagen röstat om FRA det blev ja. Idag ska riksdagen rösta om FRA. Jag är inte insatt i frågan, kan inte alla detaljer men vet när det är dag att göra om , göra rätt.

Under de senaste åren har ett antal frågor som rör vår personliga integritet varit uppe på den politiks agendan. Allt från IPRED till FRA.
Gammal teknik mot ny teknik.
Gammal syn på integritet till ny syn på integritet.
Gammalt försvar mot nytt försvar.
System mot individ.

Som socialdemokrat är det min plikt att se till människan före systemet. Socialdemokratin växte fram som ett motstånd mot den starka staten som gick högerns väg mot arbetaren. Vi byggde upp våra arbetarkommuner som en kontrast till den borgerliga kommunen. Historien var om vi kunde förändra staten och dess förgreningar till militär och polis eller om det behövdes revolution. Socialdemokratin gjorde, den korrekta bedömningen, att staten var möjlig att förändra så att den tog den svages parti. Vi började byggandet av den svenska socialdemokratiska modellen.
Socialdemokratin ska alltid vara mot orättvisor var de än dyker upp på detta jordklot. Socialdemokratin ska alltid stå på den svages sida mot den starke.

Så då kommer frågan till FRA. Kan man med dagens förslag leva upp till det som jag skriver ovan? Det känns som det finns brister och då är det bara att göra om och göra rätt.
Att det behövs någon form av avlyssning, försvar, underrättelseverksamhet är nog alla ense om. Men på vems villkor och mot vem.

Andra som skriver om detta är bland annat
Peter Andersson
Thomas Hartman
Mitt i steget
Björn Sundin
Sebastian Hallén
Eva-Lena Jansson
Kulturbloggen
Progressiva bloggare på NetRoots

Intressant
? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar