20091126

10 av 93 och 50 års sektretess det är öppenhet...


Nu visar en utredning gjord av Riksdagens utredningstjänst (RUT) att den borgerliga utnämningspolitiken inte är ett dugg bättre än tidigare regeringar. Tvärtom, det är nästan värre och nu ska det bli än mer hemligt...

10 av 93 jobb har blivit utannonserade trots vallöftet och den allvarliga kritiken som riktades mot den socialdemokratiska politiken på detta område.
Frågan som jag ställer mig är om den statliga utnämningspolitiken måste se ut så här i verkligheten. Går det inte att ha en öppen process? Jo visst går det att ha en annan process. Idag på DN debatt visar Sven-Erik Österberg på att det går att öppna upp processen till skillnad mot regeringen som vill sluta processen än mer med 50 årig sekretess.
Han pekar på ett antal punkter som ska göra det hela bättre.
Följande principer bör vara vägledande i arbetet med att modernisera utnämningspolitiken:
1. Rekryteringsprocessen ska vara transparent i varje enskilt fall. Ett stramare regelverk som anger några olika modeller för rekryteringsprocessen ska utformas. Modellerna kan skilja sig åt till exempel när det gäller användning av annonser och andra möjligheter för allmänheten att söka tjänster. Utnämningar spänner över ett brett fält varför det inte går att i detalj reglera hur varje enskild utnämning ska ske. Däremot bör regeringen inför varje utnämning fatta beslut om vilken modell man valt och motiven bakom beslutet bör dokumenteras och offentliggöras.
2. Kravprofiler ska alltid upprättas i processens inledande skede och vara offentliga.
3. Ett öppet ansökningsförfarande ska grundas på offentlighetsprincipen men inte utsätta enskilda sökande för skada. Regeringen ska inte på eget initiativ hemlighålla ansökningar, men det ska skapas möjligheter för enskilda sökande att undvika att deras ansökningar blir offentliga. Hur detta bäst kan ske måste utredas och noga övervägas. Vi behöver därefter göra nödvändiga förändringar i sekretesslagen.
4. Rekryteringsprocesserna ska vara spårbara. Det innebär att de olika stegen i processen ska dokumenteras och inkommet material arkiveras på ett betydligt bättre och mer systematiskt sätt än vad som sker nu.
5. Regeringens hantering av utnämningsmakten ska följas upp systematiskt. Därför bör regeringen varje år lämna en skriftlig redovisning av de utnämningar som genomförts och omständigheterna runt dessa.

Nu ligger frågan uppe och det ska bli intressant att se hur regeringen med Fredrik Reinfeldt möter upp.

Läs mer
Peter Andersson
Johan Westerholm
NetRoots

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar