20100325

RödGrön valkampanj ända in i kaklet!

Kort noterat: Det har varit RödGrön pressträff och där presenterades den gemensamma valkampanjen. 

Sverige behöver en ny färdriktning
Sverige ska ha bättre förutsättningar för nya jobb och växande företag. Vi ska vara ett land med stark ekonomi där var och en har möjlighet att utvecklas, där vi satsar på välfärden och investerar i miljövänlig teknik, energi och infrastruktur.
Skatten för de rika sänks med lånade pengar. Svensk konkurrenskraft sjunker i takt med att utbildningsmöjligheterna blir sämre. Ska vi kunna vända den utvecklingen krävs nya lösningar.
Vi är tre partier med erfarenheter som gör att vi kompletterar varandra väl – just på de områden som också utgör de stora utmaningarna i samhället: att klara jobben och därmed ekonomin; att möta klimathotet; att minska orättvisor och klyftor. Vi är vana vid att ta gemensamt ansvar för Sveriges ekonomi och vet att politiken blir bättre när vi utformar den tillsammans.
För att förändra Sverige behöver vi vara fler. Precis som vi i regeringsställning vill utforma politiken för alla, vill vi genomföra en bred gräsrotskampanj som engagerar så många som möjligt.
Sverige behöver en ny färdriktning. Du behövs. Din insats kan göra det möjligt.

Mer läsning finner ni här: RödgGrön vår gemensamma blogg och S-buzz och Peter Andersson och

TT: Gemensam rödgrön valkampanj
Dagens Media: Svensson får rödgröna kontot
Resumé: Svensson-reklam för de rödgröna
HBT-Sossen: Rödgrön valseger 2010