20100507

En bild av hur vi utvecklar hela sverige

Som en motbild så kom alternativet. Det finns en politik för en rättvisare regionalpolitik och idag så presenterades den på Landsbygdsriksdagen i Sunne. Det visar att det finns idéer som gör att det finns ett hopp. 

       Politiken måste ta ett ansvar. marknaden är inte landsbygdens bästa vän. Avregleringar gynnar inte landsbygden i stort. Staten måste ta ett större ansvar utan att för den skull lägga sig i.
       Socialdemokraterna har formulerat femton punkter för den framtida, rättvisa regionala utvecklingen som antagits av partistyrelsen.
       Bland de punkter som presenterades så är det med att det ska finnas en samordnare i regeringskansliet som ska se att alla beslut stämmer med "Hela Sverige ska leva". Det fungerar intet som regeringen att låta "alla" vara ansvariga för det hela. Det är viktigt att det är en person som har det övergripande ansvaret och som kan se helheten. Det kan inte de enskilda departementen göra.
      Nästa punkt handlar om ett ökat ansvar från de statliga företagen. Antingen självmant eller genom regleringsbrev. De har ett regionalt ansvar och de måste ta det.
Staten har ett ansvar att garantera en basnivå när det gäller service till boende och företagare. Och då handlar det om bland annat post, IT, el , tele samt servicekontor med myndigheter. Som en del så ska universitet och högskolor vara en aktiv partner för regioner, kommuner och det lokala näringslivet.
      För att stärka det lokala branscherna så behövs branschprogram för strategiska näringar. Inom turism och besöksnäringen görs en särskild framtidssatsning för i syfte att kraftigt expandera näringen.
      En nationell bredbandsstrategi behövs för att få hela landet att få tillgång till det. Vidare behövs hastigheten fås upp.
      När det gäller infrastruktur, kommersiell service, riskkapital mm så behövs det mer och regionerna ska ges ökat ansvar för dessa frågor.
      Vi ska bli bättre på att använda EU:s olika strukturfonder för att stödja bya- landsbygdsutvecklingen. Vidare så ska kooperation, föreningsdrift, socialt företagande utvecklas.
       Avregleringarna har det varit till nytta för landsbygden och konsumenterna eller? Här behövs göra en översyn och det kan bli aktiellt med återreglering om det visar sig att det inte fungerar utifrån regionalpolitiska och konsumentpolitiskt perspektiv.
       Sedan är det viktigt att vi behåller och utvecklar den solidariska skatteutjämningen. Det är en garant för att få en bibehållen offentlig kommunal service i hela landet.
        Vi ska öka takten i investeringar. Stödet behöver ökas. Vi behöver skynda på bostadbyggandet och klimatsmarta miljöinvesteringar.
       Det som är spännande att vi får en politik som får ansvar för utjämna skillnaderna ekonomiskt, socialt och kulturellt mellan kvinnor och män.
       Som avslutning så är det självklart med stora satsningar på att få en fungerande infrastruktur. Vi vet alla vi som bor på landsbygden att det finns mycket att göra. Både för att kunna pendla inom regionen och för att underlätta människor utifrån att ta sig till våra regioner

Läs hela rapporten här  .Mer läsning finner ni här: RödgGrön och NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,