20100522

Visst finns det bra coacher.

Coacher är bra om de används rätt. Och arbetssökande behöver stötting och hjälp för att ta sig framåt. Genom att kollektivet stärker vi den enskilde. Men är regeringens satsning bra? Det är en annan fråga.

        Ser från nära håll hur coacher som i ett tidigt skeende hjälper den arbetslöse att få struktur på hur man går tillväga när man söker arbete. Vi ska veta att många inte varit ute och sökt arbete på tjugo, trettio år. Många är otroligt skickliga hantverkare men skriva ett CV eller ansökan ligger milsvid ifrån vad de kan. Lika lite som jag kan bygga ett hus.
       Vill dock visa på en skillnad mellan coacher och de är de som arbetar gentemot företag på uppdrag av företagen och facket kring de individer som är varslade. Här finns ett bra fungerande arbete som sker genom omställningsförsäkring (TSL) som de enskilde har. Det gör att den enskilde snabbt kommer ifråga för nytt arbete eller finner vägar till omskolning.
       När det sedan gäller det uppdrag som arbetsförmedlingen fått med sina coacher så är det en katastrof. Många lycksökande med hypnos och annan skit har lyckats ta sig in i systemet och det är inget annat än en katastrof för den enskilde som redan är hårt utsatt. Sedan är det så att den seriösa företagen inte får den tid som behövs för att kunna göra ett kvalitativt bra arbete. Jag vet ett företag som ligger kring 90 procents hjälp till arbete eller studier för de varslade som de har hand om när det arbetar med TSL. För man ska veta att det är inget löpande band med arbetslösa om det ska lyckats. Man måste se varje individ och finna vägar som bär mot nya mål. Tiden det tar skiljer då otroligt mycket  och måste så få göra.
      Men när det gäller de som får hjälp av privata coacher genom statens försorg är det bara kvantitet och inte kvalité som är signumet. Här  ligger regeringens misslyckande. De har tagit fram ett system som ser tills systemet och statistiken och inte till den enskilde individen. Med sedan de bristfälliga satsningar på utbildningar och arbetsmarknadsåtgärder så blir den den enskilde uthängt till marknadsaktörer som mer ser profiten än den enskildes unika behov.
       Sedan kan man avslutningsvis ställa sig frågan om detta arbete inte ligger i arbetsförmedlaren. Vill minnas att det var så när jag gick arbetslös och att jag fick den tid som jag behövde för att vara redo att möta arbetsmarknaden. Men som så ofta är privat bättre i Alliansens Sverige.

Röda Berget skriver också. Mer läsning finner ni här: RödgGrön och NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar.


Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,