20100616

33 000 färre välfärdsjobb

Ser Genom Johan U att Johan S tillsammans med Alliansfritt Sverige skrivit en om en undersökning som konjunkturistitutet (se här) gjort.

       Det visar sig att det är hela 33 000 välfärdsarbeten som försvunnit. Samtidigt vet vi att behoven inom välfärden inte minskat utan tvärtom. Det behövs en ny politik för att Sverige ska kunna stoltsera som ett välfärdsland. Johan Sjölander har saxat och fetstilat från rapporten
Sysselsatta i kommunal sektor har minskat de senaste åren. Om vi adderar sysselsatta i de kommunalt finansierade företagen till sysselsatta i kommunal sektor, finner vi att minskningen av antalet kommunalt finansierade sysselsatta blir mindre, se Diagram 3. Även om man inkluderar denna grupp så har det dock skett en tydlig minskning av antalet kommunalt finansierade sysselsatta de senaste åren.
Mellan 2007 och 2009 minskade de med omkring 33 000 personer, det vill säga ca 3 procent
. Åren dessförinnan skedde det en successiv ökning av de kommunalt finansierade sysselsatta."
      Vad mer behöver sägas? Det är enligt mig tydligt att den sittande regeringen inte sätter välfärden främst oavsett vad som kommer ur deras munnar. Åter så ser vi att retoriken inte stämmer med den praktisk förda politiken.

Mer läsning finner ni här: RödgGrön och NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,