20100829

En bra politik för våra äldre!

Idag så kom en otroligt viktig bit gällande den RödGröna regeringsplattform. Det är vad vi vill med vården och omsorgen av våra äldre. En grupp som fått ta stryk under den varande mandatperioden.

       Vi har idag just presenterat 11 punkter som är bra för att ge våra äldre n bra omsorg. Det är ett förslag som jag som aktiv socialdemokratisk omsorgspolitiker känner en trygghet med.
Vi rödgröna föreslår nu nya satsningar för de äldre. Det gör vi i stället för att sänka skatterna.
1. Sänkt taxa i hemtjänsten – max 100 kronor per timme för hemtjänst. 
Vi vill att staten med start 2011 avsätter 300 miljoner kronor för detta.
2. Den som fyllt 75 ska enkelt få hemtjänst.
Vi vill införa så kallad förenklad biståndsbedömning som gör att alla äldre över en viss ålder får ett antal hemtjänsttimmar bara genom att anmäla sig. Vi vill att staten under 2011 avsätter 200 miljoner kronor för ett stimulansbidrag för att uppmuntra en sådan utveckling.

3. Fria timmar i äldreomsorgen – egen tid.
Hemtjänsten och insatserna på äldreboendet ska kunna ge möjlighet till egen tid, som att besöka ett museum, få massage, få hjälp att ordna en festmåltid. Vilka insatser som inryms är upp till kommunerna. Vi vill att staten med start 2011 avsätter 300 miljoner kronor för detta.

4. Bättre mat för äldre – en satsning för att höja kvaliteten på maten. 

Vi vill öka möjligheterna att måltider kan lagas hemma inom ramen för hemtjänsten. Måltidspersonal och kommunens ansvariga ska få kunskaper och verktyg för en godare och bättre mat. Vi vill att staten under 2011 avsätter 50 miljoner kronor för detta.

5. Äldre par ska kunna fortsätta att bo tillsammans.
Vi vill ge stimulansmedel till kommuner som erbjuder lösningar som gör att äldre par ska kunna fortsätta att bo tillsammans. Vi vill att staten satsar 100 miljoner kronor 2011, 200 miljoner kronor 2012 och 400 miljoner kronor per år 2013 och 2014.

6. Generationsväxling i äldreomsorgen.
En satsning på kompetensutveckling som höjer utbildningsnivån samtidigt som det ger unga en väg in i arbetslivet. Programmet omfattar ca 3 000 helårsplatser 2012. Vi vill avsätta 625 miljoner kronor för 2012 för detta ändamål.

7. Omsorg på eget språk.
Fler äldre har behov av omsorg på annat språk än svenska. Vi vill att staten under 2011 avsätter 20 miljoner kronor för detta.

8. Förbättrad tandvård för äldre – utökad tandvårdscheck.
Vi genomför en förbättring av tandvårdschecken till äldre mellan 65-74 år. Checken höjs från dagens 300 kronor till 600 kronor . Om det finns ett varaktigt reformutrymme vill vi att staten avsätter 100 miljoner kronor för bättre tandvård för äldre.

9. Hemläkarbilar – nya resurser för bättre vård för äldre.
Vi vill att staten under 2011 avsätter 100 miljoner kronor för detta.

10. Lex Gulli – mot felmedicineringen av äldre.
Vi vill införa en ny lagstiftning om anmälningsskyldighet för personal vid misstanke om läkemedelsvanvård av äldre. Även anhöriga ska kunna anmäla.

11. Höjt bostadstillägg för pensionärer med låg inkomst.
Vi vill höja den andel av boendekostnaden som räknas in vid beräkning av bostadstillägget från 93 till 94,4 procent. Vi vill att staten avsätter 250 miljoner kronor för höjt bostadstillägg för ålderspensionärer redan 2011, och, om det uppstår ett varaktigt reformutrymme också höjer bostadstillägget till förtidspensionärer med 100 miljoner kronor, så att det också uppgår till 94,4 procent.
      Vi lägger här konkreta förslag som kommer stärka kvalitén inom omsorgen för våra äldre istället för att fjanta med massa valfrihetsreformer som inte lyfter kvalitén utan bar försöker få bort fokus från det viktiga. Att det behövs resurser för att får en bättre omsorg. Glöm inte att det blivit 25 000 mindre välfärdsarbetare. Åter så pekar vi på vad man kan göra istället för att sänka skatten för de rika. Vi går vidare med att visa på skillnaderna mellan blocken.

Media: Ab, DN, DN2, Ex, SvD, SvD2.
Läs hela överenskommelsen: Ökad livskvalitet för äldre
Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Boken om NetRoots och Politometern med en samling med politiska bloggar.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,