20100901

Man blir trött [uppdaterad]

Ser Anders Borg leka med statistiken och blir bara trött. Ska komma med lite svar till Anders Borg och andra som jobbar med skrämselpropaganda.

     Ja jag kör med lite klipp och klistra men det är viktigt att peka på hur det faktiskt ligger till. Ge våran bild av vår politik. Genom att media inte väljer att ställa de kritiska frågorna till Anders Borg kring hur de slänger sig med siffror hit och dit.
Ni höjer skatten med 54 miljarder
Nej, det är lögn. I regeringsplattformen föreslår vi inga skattehöjningar. Tvärtom – vi föreslår att den särskilda pensionärsskatten ska avskaffas. Däremot säger vi nej till inkomstskattesänkningar om 15 miljarder. Vi investerar istället i fler lärare i skolan, bättre sjukvård och sänkt maxtaxa på dagis.
Men hur mycket höjer ni skatten med?
I vårbudgeten presenterade vi fullt finansierade reformer - bl a 12 miljarder till vården, skolan och omsorgen, sänkt skatt för småföretag och 100 000 nya jobb, utbildnings- och praktikplatser. För att finansiera detta föreslog vi att skatten ska höjas med 18 miljarder. Bland annat avskaffar vi förvärvsavdraget för miljonärer.
Med de rödgröna höjs skatten för 4,4 miljoner löntagare, 500 kronor för en sjuksköterska
Du kan inte bara räkna på ena sidan av politiken. Du måste ta hänsyn till båda sidorna. Med vår politik får 9 av 10 bättre eller närmast oförändrad ekonomi. Den rikaste tiondelen får betala mer. Under regeringens år vid makten fick den rikaste procenten lika mycket som en fjärdedel av svenska folket tillsammans.
Varför har ni inget förslag om föräldraförsäkring?
Även om vi har likartade utgångspunkter - vi vill alla tre partier att båda föräldrarna ska ha möjlighet att ta ansvar - så har vi inte kommit överens om detaljerna.
Höjd bensinskatt
Vi behöver en konkret politik för klimatomställning. De borgerliga partierna mörkar. Centern har ett beslut på sitt förtroenderåd att höja bensinskatten med hela 105 öre. Och den borgerliga regeringen har infört skatt på trafikförsäkringen, som för en normalbilist handlar om över 600 kronor. Regeringens privatisering av bilprovningen kan fördubbla avgifterna för bilisterna. Det är bättre att vara ärlig. För en normalbilist innebär vårt förslag en höjd kostnad på ungefär 50 kr per månad. Någon mer höjning blir det inte. Och vi höjer reseavdraget för att kompensera dem som behöver bilen för att ta sig till och från arbetet.
Kilometerskatten hotar bland annat transportindustrin – varför vill ni införa en sådan?
Vi har sagt att vi tidigast år 2013 vill införa en skatt på transporter med tunga lastbilar för att minska miljöbelastningen och få fram resurser till investeringar i ny och bättre väg och järnväg. Men förslaget ska utformas på ett sätt som tar hänsyn till skogsindustrin. Skatten på transporter med tunga lastbilar finns utomlands exempelvis i Tyskland. Varför vill ni att tyska lastbilar ska åka gratis i Sverige och svenska ska betala när man åker i Tyskland?
Ni vill införa en ungdomsskatt
Nej vi vill avskaffa arbetsgivaravgiften för de företag som anställer en arbetslös ungdom. Regeringens nedsättning är mycket dyr och ineffektiv vilket Finanspolitiska rådet har visat.
      När det gäller RUT hävdar man att man att det försvinner 7000 jobb. Men inte ett ord om att den politik som Den moderatledda regeringen haft som gjort att det försvunnit 25 000 inom välfärden. Bland annat 3000 lärare.

     Sedan pratar Anders Borg föraktfullt om AMS-politik. Att hjälpa arbetslösa att ta sig tillbaka och ge dem en kompetens som efterfrågas från arbetsmarknaden fnyser moderaterna åt. Det visar åter hur stor skillnaden är mellan blocken. vi vill ge de arbetslösa möjligheter att ta de arbeten som erbjuds medan moderaterna sänker skatten.


      Det är fortfarande ett val som står mellan skattesänkningar eller mindre folk inom äldreomsorgen. Skattesänkningar eller att våra barn får hjälp i skolan. Skattesänkningar eller avskaffande av vårdköer.

[UPPDATERAD]
     Thomas Östros uppmanar nu Anders Borg och Fredrik Reinfeldt att ta tillbaka sina rena lögner gällande  våra skatteförslag.  För att ge er en bild så saxar jag lite från Alliansfritt Sverige den progressiva nyhetsportalen.
”Det rör sig om betydande skattehöjningar för de normala lönetagarna runt 500-600 kronor per månad, säger Anders Borg.”-SvD
För att komma fram till denna siffra räknar Anders Borg in att de rödgröna säger nej till Alliansens reformambition om att sänka skatten någon gång i framtiden. Exempelvis framgår på sidan 6 i Anders Borgs rapport, att han räknar på att en sjuksköterska med en lön på 28 100 kr skall betala 186 kr mer i skatt med det rödgrönas förslag, detta inkluderar en höjning av bensinskatten. Men eftersom regeringen har en ”ambition” att sänka skatten med 318 kr så lägger Anders Borg ihop detta och får då fram att de rödgröna vill höja skatten med 504 kr. Två tredjedelar av denna skattehöjning består alltså av att de rödgröna inte sänker skatten.


Media: SvD, Ab.Ex.
Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Boken om NetRoots och Politometern med en samling med politiska bloggar.

Intressant?Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,