20101030

Krönika över en rädsla

Socialdemokratin står inför ett stort förändringsarbete det är alla ense om. Men är vi ense om hur de ska ske och åt vilket håll vi ska gå. Och är vi ense om att vi behöver förändring? Denna krönika kommer ta sin grund i mitt parti men kan till långa stycken kopieras på andra partier.

        Jag tror att det hos många socialdemokrater finns en rädsla för vad som framtiden ska föra med sig och det gör att det nödvändiga förändringsarbetet både gällande politiken och organisationen går i stå. Det är inget enskilt problem för socialdemokraterna utan gäller alla parter mer eller mindre.

        Vi kan se hur de gamla kulturerna skiner igenom moderaterna när det krisar som denna vecka. Istället för att öppna upp så går man ut och "gillar läget". Det sker utan att man reflekterar utifrån den gamla bunker-kulturen. Vidare så pratar Kristdemokraterna förnyelse genom att byta namn och skrota en symbolfråga. Men den djupa samhällsanalysen låter sig vänta.

        Det finns ett drag av att göra samhällsanalysen utifrån mallen som ens gamla politik vilar på. Jag kan känna att det är just de som hänt med mitt parti. Vi har inte börjat med ett tomt papper och utifrån detta ritat i hur samhället ser ut och vart de är på väg. Vi har inte haft förmågan/viljan att se att gårdagens lösningar varken tilltalar eller fungerar idag och än värre imorgon.

      Än av rädslorna med förändring inom socialdemokratin är att det i många stycken har fått epitetet "gå till höger" och det måste vi bort ifrån. Det är i en förnyelse process lika fel eller rätt att gå åt vänster eller höger. När vi är ense om målet så kan verktygen vara både blåa och röda. Men här är ett av felen som vi gör. Verktygen blir mål. enligt många var målet ett medlemskap i EU. För mig var frågan om vi genom ett medlemskap kan närma oss de socialdemokratiska målen om internationell solidaritet?


     Vi har nu börjat en resa och partiledningen har tillsatt en Kris-kommission på 52 personer. Jag vill nu veta vad som sker och när de ska börja leverera, om endast ett datum för nästa möte. Det finns 100 000 medlemmar som undrar vad som händer med mitt parti och om det kommer finnas plats för mig efter förvandlingen eller om jag måste söka mig vidare. Socialdemokraterna kan nu beroende på vilka beslut som fattas öka i medlemmar eller bli ett marginaliserat kampanjparti. Valet är vårt...

Media: Ab , DN, SvD, Ex.
Krönikorkamrater: Johan och Peter J och Peter S och Kent och Fredrik och Mary har eller är på gång med krönika/betraktelse.
Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Boken om NetRoots och Politometern med en samling med politiska bloggar. Glöm inte NetRoots valananlys samt den öppna kriskommissionen
Intressant?  Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,