20110326

Striden från höger får syre idag

Hur reagerar nu den borgerliga ekokammaren? De som har sina i välmående ytterområden. För talet i dag som Håkan Juholt gav var inget annat än att blåsa till strid. Det var inget tal som andades försoning.

           Idag så föddes en ny opposition. En opposition som inte kommer backa för den förda politiken utan med full kraft gå till attack mot de orättvisor som uppstår i dess släptåg. De borgerliga ledarsidorna vet detta och kommer göra allt för att krossa bilden. Håkan Juholt lämnar försvarspolitiken men startar kriget. Ett krig mot ojämlikheten och utanförskapet.

         På områden var det klassisk socialdemokratisk politik, men också ett bejakande av den verklighet som idag finns. Men med synen på friskolorna kommer han skrämma högern och ledarsidorna kommer bomba oss med hur skrämmande de kommer vara. Uppföljt av nyhetssidorna där familjer kommer skrämmas med utslagning... Men om vi ser problemet måste vi presentera lösningar som går hem i den välmående medelklassen. För faktum är att om vi inte får med dem så blir det en kamp att vinna val. För vi måste erkänna att de styr opionen och med det hur de drabbade tror de kommer lida under vårt styre. Vi kan se historien kring fastighetsskatten som slog så fel. Ett fåtal rika blev en majoritet av svenska folket.

          Vi har börjat resan och vi måste nu fullfölja den. Vi måste se till att vi finner en väg att kommunicera vårt budskap som vi vet att stora delar av befolkningen delar. Vi kan här se hur viktigt det är med kontrollen över ordet är. Vi har sakta frånsagt oss det. Dels genom aktiva beslut men många gånger genom att inte fatta beslut. Så Kriskommissionens slutsatser att vi måste bygga upp ett nytt medialandskap är av stor vikt och vi kan inte vänta. En grund finns i det sociala nätverket NetRoots.

Media: Ab, SvD, SvD2, DN, Ex, Ex2.
Jag tackar Erik Sundström på Dagens Arena för inspiration.
Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar. Glöm inte den Öppna Kriskommissionen. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,