20110323

Tankar om kultur och varför?

Vi vet att kulturen är viktig och ofta så diskuterar vi den utifrån en kostnad i samhället. Vi ser oss ofta som kulturkonsumenter som söker den snabba kicken som en bra föreställning kan ge oss. Ifrån kvällens samtal kring kulturen så slår de mig att vi ofta fastnar i gamla mönster. Ett ämne för talet på lördag..

         Alla människor är kulturella
i en eller annan form. Men vi ser det inte. Vi ser oss inte som kulturella personer då vi många gånger bara ser kulturkonsumtionen och den av ”eliten” godkänd. Ser vi farsen med Stefan och Krister som en kulturupplevelse eller ej. Många ser nog inte det.

         Hur den lokala kulturen styrs sker ofta genom sammansättningarna i nämnderna och då inte bara den politiska färgen utan kvinna-man, ung-gammal mm Jag tar mig själv som exempel som bytte från den prestigefyllda omsorgsnämnden till, den för mig mer värdefulla och inspirerande, Kultur- och fritidsnämnden.

       Ofta så är de som sitter i nämnderna en relativt homogen grupp som inte stämmer överens med befolkningen, antingen konsumenter av klassisk kultur som vi är vana att se den eller så är de individer som finns med utifrån sitt idrottsengagemang och passar på frågorna som kretsar kring kulturen och överlämnar frågorna. Det finns en syn på att bara vissa kan kulturen och de andra gör sig icke besvär i frågan. En fråga i sig själv om varför man slår samman dessa områden. Visst finns det praktiska skäl men är det optimalt och gynnar de båda områdena eller är det tillbakahållande? Jag är ikväll inte säker på svaret. Visst kan vi dra till med klyschan att allt är kultur... Men i den primärkommunala vardagen så saknas ofta helheter och alla vaktar sina hus och släpper inte grannen över tröskeln. En kamp om budgetkronorna överskuggar allt annat och de strategier som framläggs är mer utifrån kronor och ören än utvecklingen. Bilden är detsamma på regional nivå. Institutioner som slåss om de fåtalet medel än att samverka kring de resurser som finns.

       Ja det var ett par tankar utifrån kvällens möte kring kultur ingen ska känna sig utpekad eller så ska alla det. Allt är upp till betraktaren... Vi får se om Håkan Juholt ger oss lite kring kulturen i talet på lördag.

Media: Ab, SvD, Ex.
Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar. Glöm inte den Öppna Kriskommissionen. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,