20110409

Tre värdebegrepp från Håkan Juholt

Håkan Juholt kliver upp i talarstolen och det är fullt i idrottshallen i Högsby. Så många journalister är på plats och frågan är om så varit fallet förr? Vi kommer få ett antal förtydligande kring de punkter som han lyfte på kongressen. Det är ett tal som än en gång säger mig att vi valt rätt ledare för svensk socialdemokrati.

          Det var i Sverige som man möjliggjorde för de fattiga att växa som människor. Det var inte Elvis Amerika som gav dessa möjligheter mer än för en handfull. Så inleder Håkan Juholt dagens tal. Det är åter i Elvis och som han tar avtramp i.


         Håkan Juholt meddelar att partistyrelsen igår utsåg Tomas Eneroth till studieledare. Det har inte funnits förr i partiet. Juholt pekar att vi måste åter till studier, cirklar. Folkbildningen ska åter finnas på våran agenda. Vidare så bygger han vidare på linjetalet från kongressen kring det öppna partiet. Vi ska inte vara ett kampanjparti som med en knippe ballonger åker till ett torg och är där en kvart. Vi ska vara ett närvarande parti i folks vardag. Vi ska finnas där som en solklar samtalspartner. Vi ska utvecklas till ett samtalsparti. Partiet äger vi kommun, landsting och riksdag har vi till låns. Det är åter till att bli det folkrörelse parti som vi en gång var. Men med dagen metoder att samtala med våra medmänniskor.

         Håkan Juholt tar sedan fart i kongressen och lyfter de fyra frågor från kongressen.
Det första. Vi ska utrota barnfattigdomen i Sverige. Det sker inte genom ett klubbslag det går genom rätten till jobb, utbildning, familjestöd, insatser i kommuner och landsting. Det kommer ta år men vi kan inte vänta och socialdemokraterna är den kraft som klarar uppgiften.
Juholt lyfter rapporten som moderaterna i veckan tagit där de trixar med statistik och

           Det andra Det kommer blir en översyn kring pensionerna. Det är klart att det blir samtal med de fackliga centralorganisationerna. Grunden är att det ska bli ett tryggare framtid för pensionerna. Den oro som idag finns måste bort. Även de borgerliga partierna bjuds in och tackar de nej så gör vi det till en valfråga meddelar Juholt.

          En tredje fråga är avregleringarna som måste ses över. Det var uppdraget från kongressen. Grunden är att medborgarnas intressen måste komma före vinstintressena. Det gäller sjukvården, skolan och så självklart tågtrafiken. Utifrån de aktuella frågan kring tåghaveri så säger han med så enkel logik. SJ har idag ett lönsamhetskrav på tio procent. Det måste också till ett samhällsansvar. Det gårinte att bara ha vinstkrav på våra gemensamma bolag utan det måste finnas ett annat syfte också. Annars så är det ingen mening med att behålla dem, enligt mig. Det är inget nytt att det kommer löv och snö på rälsen. Så fungerar det i Sverige och gjort genom århundraden. Det har vi klarat under alla år till vi började med avregleringarna. Då började vi slira på löven.
 

         Den fjärde var att se över skattesystemet. Igår tillsatte partistyrelsen en grupp ledd av Leif Pagrotsky att se över skattesystemet. Det ska gå undan. Det ska vara ett skattesystem som långsiktigt garanterar välfärden och spelreglerna. Skattesystemets två huvuduppgifter är att omfördela och finansiera välfärden.

         Håkan Juholt går vidare med att prata om solidaritet. Om vi inte investerar i barnomsorg hur ska då företagarna kunna lägga tid till att utveckla sina företag och få arbetskraft. Det är tillväxtskapande att investera i varandra. Solidaritet är en förutsättning för tillväxt. Solidaritet handlar om att jag får det bättre om min omgivning mår bra.

         Det finns en oro kring den socialdemokratiska nystarten. Vi har märkt att de åter börjar skrivas spaltmeter om hotet. Allt från återgpngar till fel lagbygge. Vi vet att solidaritet är en starkare drivkraft än egoism och med de så har Håkan Juholt skickat en debattutmaning till Moderatledaren Fredrik Reinfeldt. Om man tror att Sverige inte kommer finnas där när man behöver det så rustar man sig i vardagen för det ojämlika samhället. Då föds en roffarmentalitet. Då sänks skatter och försäkringslösningar växer fram för de som har råd och är friska med välbetalda arbeten. Resten lämnas åt slumpen. Det är ett systemskifte som den borgerliga regeringen inlett och vi kan inte acceptera detta. Socialdemokratin måste åter bygga upp den modell som varit så vinnande. Men det kommer också krävas

         För att förtydliga vart han vill så presenterar han tankar som presenterades igår för Verkställande utskottet det är tre värdebegrepp som ska ligga till grund för den framtida politiken.
Det första: Kunskapsbaserat ekonomi. Ekonomin ska växa utifrån ett kunskaps baserat tänkande. Det gäller från barnomsorgen till det du går i pension. Det handlar om att realisera det livslånga lärandet. Ett lärande på alla nivåer från arbetsmarknadsutbildningar till universitetsstudier.
Den andre: Värdeburen tillväxt. Tillväxten är en förutsättning för en välfärd. Vi kan inte förlika oss med att barnfattigdomen, dåliga arbetsvillkor, nedtagningar inom sjukvården ska vara en förutsättning för tillväxt. Bygga på investeringar i miljö, arbetsvillkor barnfattigdom bygga om för framtiden som är klimatsmart. Det är en värdeburen tillväxt.
Det tredje: Har Juholt kommit fram genom att se på de områden där vi är jämlika.
Social investerings politik. De områden där ingen frågar om vi betalat, Alla de rum där vi alla är välkomna oavsett bakgrund och ekonomisk tillgång. Som exempel lyfter han fritidsgårdarna.

         Med dessa tre områden menar Håkan Juholt att vi är på rätt väg. Att vi åter kommer bli ett föregångsland. Det är en utveckling utifrån linjetalet på kongressen. En utveckling som åter pekar på att politik handlar om social ingenjörskonst.

        Juholt avslutar med en direkt uppmaning till kongressombuden. Ut och lyssna och prata med folk ge folk hopp om att åter börja våga drömma. Det är inte svårt våga tro på våra värderingar och utifrån det så för vi samtalen med våra

Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , ,