20110501

Mitt 1:a maj tal

Mötesdeltagare
Jag kommer idag i mitt 1:a maj tal röra mig kring sjukvården men också kring de utmaningar som Socialdemokraterna står inför. Det kommer inte vara ett långt tal utan det viktigare är att göra tid till samtalet mellan oss mötesdeltagare. Vi bygger inte den nya socialdemokratin med mig stående i talarstolen mässande. Vi är en folkrörelse där samtalet oss emellan ska vara i fokus och så även denna dag. Se mer mitt tal som en inspiration till vidare samtal kring hur vi utvecklar partiet och landet.


Mötesdeltagare
        Sverige är ett delat land. Ett land där visa har i överflöd och andra som söker sin näring smulorna från de rikas bord. Men det är också ett delat land kring de som kan ta del av samhällets hjälp när de behöver det och de som får vänta för länge. I vissa kommuner lämnar våra barn skolan med lysande betyg medan i andra kommuner är det stopp. På sina ställen får man vänta för länge innan sjukvården tar vid medan på andra ställen, som Kalmar län, fungerar det bättre.

         Det RödGröna landstinget i Kalmar län har Sveriges bästa tillgänglighet och i undersökningar utnämner patienterna oss till det bästa landstinget. Men stämmer det. Vi har alla de historier som vi fått berättats av släkt och vänner om hur de inte fick kontakt, hur det gick fel. Ett sådant ärende är ett för mycket och drivkraften för att vi ska bli bättre. För om statistik kan visa att vi är bäst så stämmer inte den bilden med den enskilde som fått vänta eller fått felbehandling. Vi måste höja oss. Vi kan inte slå oss till ro.

        Vi kommer nu höja ribban och har bestämt oss att 1 januari 2014 ska vara Sveriges säkraste landsting. Det ställer krav på oss som socialdemokrater. En del för att nå målet är att bli bättre på att lyssna på de berättelser som patienterna har med sig. Att lära av dem och finna nya former för att komma tillrätta med det brister som fortfarande finns.


Mötesdeltagare
        Håkan Juholt nämner tre begrepp som jag tror kommer bli centrala i den framtida socialdemokratin. Det är för det första
-Kunskapsbaserad ekonomi som innebär satsningar på utbildningar från grundskola till högskolan och arbetsmarknadsutbildningar. Kunskapen får aldrig stå still.
-Värdeburen tillväxt. En tillväxt som inte ställer barnfattigdomen och usla villkor på arbetsmarknaden mot tillväxt. Med en värdeburen tillväxt handlar om investeringar för att utrota barnfattigdomen. Investera i miljön , arbetets villkor och bygga klimatsmarta lösningar för framtiden
-Det tredje är en social investerings politik som innebär att Alla de rum där vi alla är välkomna oavsett bakgrund och ekonomisk tillgång. Det handlar om våra fritidsgårdar, museer med mera. Men också om de smygavgifter som dyker upp i skolor och på fritiden. Avgifter som stänger en del ute från det gemensamma rummet som är en del av det som bygger landet.

Mötesdeltagare
       som avslutning så har vi förlorat val på både på kommunal nivå här i Vimmerby men också i riket. Det gör att vi måste ompröva politiken. Inte våra värderingar som vi har ett brett stöd för utan hur vi formulerar dem i praktisk politik som gör skillnad i folks vardag. Här är vi inte i takt med väljarna och de ser inte oss som ett alternativ för att förändra. Vi är fast i procentpolitiken och inte berättelsen om vårt Sverige.

      Vi har nu lite tid till att lyssna och sedan formulera politiken. Men vi ska samtidigt inte ge Moderaterna en lugn stund utan det ska hela tiden jagas och alla förslag ska granskas. De ska känna att vi är på väg tillbaka och det är jobbigt att möta oss. Vi ser redan hur Reinfeldt undviker Juholt. Målet är att de ska vilja undvika oss runt om i landet för de vet att vår politik är vida bättre än deras. Vi kan förena jämlikhet och hållbarhet med tillväxt. När vi pratar full sysselsättning så är det full sysselsättning.


Mötesdeltagare
       Nu lämnar vi första maj firandet och beger oss hem. På vägen så möter vi individer, samtala med dem säg att ni är socialdemokrater och fråga vad de vill. Samla ihop vad ni hör på arbetslplatsen, i matkön, i skolan och på dagis. Allt tar vi med när vi sedan bygger politiken för Sverige.

Media: Ab, Ab2, Exp, Exp2, DN, SvD,
Bloggat: Peter Johansson och Sebastian Stenholm på ämnet
Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,