20110705

Hatt hattar inte utan sågar Björklunds skola

Allt fler sågar den folkpartistiska skolpolitiken. Det visar sig att den kateder som sm Jan Björklund lyft i varje klassrum borde slängas ut då de hindrar Emil från att vara Emil och utvecklas. Lärarnas roll kommer förändras och inte längre vara bäst i klassrummet.

          När man lyssnar runt så är det tydligt hur många är missnöjda med skolan och den utveckling som skolan nu gör. Allt fler efterfrågar en skola som föder entreprenörer och kreatörer. Inte tystar dem.

          Men det som handlar om teknikutvecklingen är att det inte är IT-konsulterna som ska styra utvecklingen av samhället utifrån tekniken. Samhället måste utvecklas från individens behov och tekniken som en stödjande del. På det seminarium jag suttit under eftermiddagen är det en relativt stor enighet i det politiska samtalet, men hur ser sedan verkligheten ut?

         Ja ser vi på regeringen så är det stora brister utifrån de talade ordet och den praktiska handlingen. Ordet om att ”hela Sverige ska leva” samtidigt som tillåter Telia avveckla det fasta nätet utan att se till att det finns en fungerande alternativ. Det kreativa klassrummet ersätts med kadaver disciplin. Så de vi ser är en spricka i regeringen. Å en Hattar de dit och Hattar de dit...

           Det som jag kan säga är att bilden av framtidens skola liknar dem som jag tidigare målat upp... En sak som idag blev tydlig är att läraren i framtiden inte kommer ha kunskapsmonopol i klassrummet utan mer kommer vara en förmedlare och stöttare. Vidare så måste lärarutbildningen reformeras i grunden då källgranskning och eftertanke måste få ett större utrymme i klassrummet.

Bloggat: Staffan Lindström på ämnet
Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar.Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Kadaver är ute och kreativitet är inne... Det du Björklund