20110711

När DNs ledare blåser åt fel håll

Det är intressant att se hur media förhåller sig till de utsatta. Idag kan man ta del av att DN tycker det är helt ok att närmare femtio procent blir av arbetskraftsinvandringen blir utnyttjade av på ett eller annat sätt som och inte följer uppsatta regler.

       Ser att Johan Westerholm låg steget före idag men att vi tände till på samma ledare. Håkan Juholt pekade i Almedalen på de faktum att de undersökningar som gjorts visar på att en klar majoritet av de granskade avtalen från inte håller måttet utifrån de uppställda reglerna. Självklart är det av vikt att en offentlig person har rätt siffror. Men det är inte det avgörandet i DNs ledare idag. Här uppstår en signal att det är ok om man har en femtio procents måluppfyllelse. Det finns nog ingen annan stans, än DNs ledarredaktion, som man skulle vara nöjd med det. Tar man sedan i beaktande att det handlar om människor som blir utnyttjade så är det än jävligare.

         Jag är positiv till att det kommer individer från andra länder hit och arbetar. Det har ofta kunskap på olika nivåer att tillföra. Sverige hade inte varit Sverige utan just den arbetskraft som kommit hit under epoker. Det är just tack vare det öppenheten som vi är där vi är idag. Ett land i världstoppen på många olika områden. Men kravet jag ställer är att de inte ska konkurrera med slavvillkor. Det är två delar. Dels för att vi inte ska utnyttja individer som flyr hemlandet för att skaffa försörjning och att arbetsgivare inte ska kunna byta svensk- mot ”billig” utländsk arbetskraft.

       Som Johan Westerholm är detta också en grogrund till en växande främlingsfientlighet och näring åt Sverigedemokraterna. Att svenska arbetare ska känna sig undanskuffade av den billiga, utnyttjade arbetskraften. Så att se till att de som anlitar dessa hålla sig de gemensamt uppställda reglerna är för mig det minsta man kan begära.

         Som jag var inne på igår så finns det orsaker till att Sverigedemokraterna växer sig starkare. Det handlar inte om Svenskens hat mot människor från andra länder utan hur de själva känner sig undantryckta av de som kommer hit och med skitvillkor får jobben. En ilska som riktas mot de utnyttjade istället för dem som står för utnyttjandet.

        Så dagens ledare i DN blåser mer på dessa krafter än bekämpar dem. Som jag tidigare uppmanat. Ta en resa ut i landet. Se den verklighet som finns utanför nollåtta...

Media: AB1, AB2, AB3, SvD1, SvD2, SvD3, DN Chatt
Bloggar: Maria Abrahamsson,  El GordoDen hälsosamme, Martin Moberg och Peter Johansson på ämnet
Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar.Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om ,