20110815

Tack Carin Jämtin, nu tar Vimmerby ett steg mot öppenhet

I kväll så fick jag bifall på mitt förslag om att Arbetarkommuns styrelse tillsammans med de socialdemokratiska föreningarna ska ta fram ett förslag till ny öppen organisation för Socialdemokraterna i Vimmerby. Ett enigt medlemsmöte ställde sig bakom förslaget.

        Undre Almedalen så hade jag ett samtal med partisekreterare Carin Jämtin och hon gav en bild av läget i landet och de utmaningar som organisationsutredningen står inför. Ett vanligt misstag som hon mött ute i landet och som även vi som satt kring bordet snöade in på var att stadgarna hindrade till öppenhet och lusten att pröva nya former. Men Jämtin och hennes stab hade gått igenom stadgarna och det fanns inte mycket so m låste upp arbetarkommunerna och (S)-föreningarna för att pröva nya former.

      Så ikväll när min Arbetarkommun hade medlemsmöte för att utse ett nytt oppositionsråd så kom frågan upp hur vi kan bli flera som delar i våran verksamhet. Det visade sig att vi är kring 160 medlemmar i Arbetarkommunen. Lite över hundra är medlemmar i min förening och sedan delar de tre andra (S)-föreningarna på resten av medlemmarna. På många orter har vi inte ens aktiva eller någon som ensam håller fanan i topp. Inflödet av medlemmar är minimalt och består mångt och mycket av medlemmar som flyttat in från andra kommuner och bär med sig en hög medelålder. Inget unikt för Vimmerby utan tror att bilden stämmer med många kommuner runt om i landet.

       Så ett missnöje växte fram på medlemsmötet att vi inte var fler och att vi inte fanns aktivt i hela kommunen. Det blev ett bra samtal som ledde till att vi kom till beslut kring att en ny organisation ska till som möjliggör för nya former att vara medlem och att ha möten på. Att samla administrationen på ett ställe så att tid till politik frigörs. Allt med det som Carin Jämtin lyfte. Stadgarna är inte problemet utan det är mentalt. Många gånger än värre mur att ta sig över. Här finns inget årsmöte som bara kan ändra på attityder och gamla rotade kulturer.

        Men med kvällens beslut så tog Vimmerby Arbetarkommun ett steg mot ett nytt öppet parti. Jag hoppas nu att Carin Jämtin stöttar i vårt arbete och med den centrala organisationsutredningen som måste komma igång med sitt arbete kan ge oss fart att våga ta besluten som ger medborgarna tillgång till socialdemokratin.

Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar.Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,