20110928

Vimmerby har ingen Borgmästare som styr...

Den lilla staden hade ingen Borgmästare...
Skriver idag insändare i Vimmerby tidning det handlar om hur det nya moderata kommunalrådet handskas med kommunen och demokratin. Med uttalande om att han blir allt mer övertygad om att det är som ett företag kommunen ska drivas. En fråga som bör ställas är om han ska vara ensam aktieägare då?


I ett försök att smutskasta oppositionen och till del sin egen majoritet, försöker det moderata kommunalrådet i Vimmerby, Micael Glennfalk, täcka sina egna tillkortakommanden.
Allt det handlar om är att han inte får täckning för sina idéer.

Det är farligt med ett kommunalråd som springer omkring och utlovar guld och gröna skogar, planer, utan att se till att det finns en täckning bakåt.
Att då han likt en enmansarmé stormar fram över kommunens gränser och sedan inte klarar av att få majoritet ens i sin egen alliansmajoritet skyller han på alla och då särskilt opposition som då är bakåtsträvande.
Ceos var en fråga där han rusade utan att fråga. Nästa är Regionfrågan där han har en egen agenda som jag inte vet om det finns en täckning för.
Finns alla parametrar med? Hur ser han på sjukvården i Vimmerby och dess närhet om ett bildande av region söder- eller norrut?
Jag är orolig för att om vi inte hanterar regionfrågan klokt så mister Vimmerbyborna sjukvårdsresurser som vi idag har. Det kan handla om specialistmottagningarna i Vimmerby till kliniknedläggningar på Västerviks sjukhus, om inte frågan hanteras rätt.
Att som kommunalrådet bara rusa på och tro att gräset är grönare på andra sidan länsgränsen utan att veta vilka ens vänner och grannar blir är naivt.
Nej, det moderata kommunalrådet rosar inte den politiska himlen utan mer grusar den.
Självklart så kan man säga att jag ska kritisera moderater och det gör jag gärna, men här handlar det om att inte hålla sig till spelets regler och inge falska förhoppningar som inte har täckning. Och det är mycket mer allvarligt!
Att vara kommunalråd är inte detsamma som vara borgmästare.
Kommunens drift och utveckling är ett lagspel. Man vinner inga matcher ensam på plan. Det har nu kommunalrådet märkt men försöker då skriva om reglerna...

        Vi får se om det kommer en fortsättning och hur han kommer hantera sina allianskamrater som inte verkar gå helt i takt med honom och då är man bara bakåtsträvande som inte ser framåt...
Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , ,