20111209

Jag delar inte Laakso och Morians åsikter, men vi är partikamrater

Vi ska ha tuff politisk debatt men lämna personen utanför
Socialdemokraterna ska bli Sveriges öppnaste och nyfiknaste parti signalerade partiledningen och jag gillade. För mig innebär det att vi måste få ha sprida tankar om hur vi kommer framåt. Det som förenar oss är inte nivån på skattesatsen eller andelen privata inslag utan våra gemensamma värderingar.

            När det i en organisation krisar så söker man syndabockar och det är då lätt att slå på de som söker ny lösningar och är frispråkiga. Men då de gör det som partiledningen efterlyser är det illa att de får ta skit. Vi må inte gilla deras sakpolitiska överväganden men då är det upp till oss att komma med alternativ till den politiken och inte skjuta de som faktiskt försöker finna vägar framåt. Jag gillar inte det förhållningssättet.

            Jag har haft ett par debatter med Laakso både gällande Saab och kärnkraft där vi inte riktigt drar jämt i slutsatsen, Men vi är fortfarande partikamrater (jag hoppas han inte hunnit lämna partiet och tänker om). Om inte spänsten finns så dör partiet. Jag har många gånger skrivit att med allt mindre voteringar så är det lika med partidöd. Demokratin kräver att idéer bryts. Det är ok att skrika på varandra på möten eller som Carin Jämtin efterlyste "bråka" för då väser det nya fram. Det är när man okritiskt ställer sig bakom ledaren oavsett om det är riket eller lokalt som steget mot partidöden skyndas på. Jag vill inte vara med om det och idagsläget så är de fortfarande det socialdemokratiska partiet som har den bästa möjligheten att bära de socialdemokratiska värderingarna in i framtiden, men vi kan inte ta det för givet utan det kräver bråk och nyfikenhet så vi finner de nya vägarna.

         Så sluta döm av gamla meriter och se på nya. Inse att partiet ligger på skammens gräns i opinionen och vi bör stötta alla som vill utveckla partiet, även om vi kan tycka deras tankar upp åt vägen. För det är bara att komma med motalternativ och inte skjuta personen. Den gamla devisen den som är utan skuld släng den första stenen. Jag låter stenen ligga kvar för jag kan inte svära mig fri, även om jag inte jobbat åt en PR-byrå så har jag sörplat deras Rosé i Almedalen...

Media: Folkbladet.
BloggatJonas Morian, Erik Laakso och Anna Ardin på ämne

Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om ,