20120109

Ingen politik= ingen ledare =inget parti

Med en ny ledare för Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna så luktas det seger men si så enkelt är det inte. För om ni inte glömt bort det så handlar grunden om politik och ledaren är bara den sista stenen. Men utan politik så finns det inget att fästa ledaren på... Och med det inget parti...

          Sveriges största parti har ingen aktuell politik och på det har jag skrivit spaltmeter och kommer säkert bli ett par spalter till om denna fråga. Allt mer fokuseras på ledaren och vi har en roll i det och åter så ska jag inte kasta den första stenen. Men ska vi vända trenden som vi ogillar så gäller det också att vi börjar prata politik. Peter Johansson drar i skrivande stund igång ett arbete med att blogga om det som den Socialdemokratiska programkommissionen börjat presentera. Det är bra och i helgen har jag tillsammans med Johan Westerholm skrivit om samhällets utveckling med grunden i Marx. För här ligger grunden. Vi kan inte formulera den nya politiken utan att vi vet hur samhället ser ut.

           Så Jag vill se en fördjupad samhällsanalys av den Socialdemokratiska programkommissionen, där vi tar hjälp av den främsta kunskapen på området. Åter som jag skrivit om så måste vi återknyta kontakterna med de intellektuella. Med det så kommer hag till grunden att om vi ska kunna formulera en politik så måste organisationen öppnas upp så att det politiska samtalet blir möjligt. Många är det som påpekar att vi först måste veta vad vi vill innan vi organiserar oss och de är rätt på ett sätt men som partiet ser ut idag så kan vi inte ta till oss nya tankar och leda en öppen process så med det behövs en "krisorganisation" till som ska agera fram till kongressen. Det ska vara en tillåtande, öppen experimentell organisation som ska ha två syften. Ett att stärka folkrörelsesjälen och två formulera politiken. I det experimentella ska organisationsutredningen vara öppen och lyhörd för att kunna ta till sig de delar som fungerar och lära av de som blir mindre bra. Partiet måste bort från det statiska som råder och låta de lokala initiativen och möjligheterna få större utrymme.

        Så blev det lite sprida tankar en måndagsmorgon. Fyll gärna på och som Peter Johansson uppmanat mig så kommer jag ta mig an programkommissionens arbete och skriva om de olika områdena. Ett par tankar till om samhällsutvecklingen kommer jag också att ta till. Så väl mött den"första" arbetsveckan på detta år.

Media: Ab, Exp, DN, DN2SvD, SVT, Folkbladet.
Bloggat: Thomas Böhlmark, Fredrik Lidby och Johan Westerholm på ämnet
Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om ,