20120216

Högbergs Tankar till Mukono, Uganda


Förra gången träffade vi delar av ungdomsrådet tillsammans
med Borgmästaren. Kan konstatera att Mukonos ungdomar
var tuffare mot deras politiker än vad våra är mot oss. 

Imorgon bär det av till Mukono i Uganda. Där är grunden att dra igång ett gemensamt projekt ”Ungt entrepenörskap för hållbar utveckling”. Det är spännande att se hur liten världen är och vilka gemensamma frågeställningar som vi har. Jag hoppas de fått ordning på sitt internet så ni kan följa arbetet som kommer ske.

        Vimmerby kommun har nu i ett antal år arbetat med Mukono för att tillsammans utveckla arbetet med barnkonvetionen. Grunden är den gemensamma organisationen Globträdet som ser trädet som en naturlig mötesplats för unga och gamla. Ett ställe där beslutsfattare kan träffa unga för att dela erfarenheter. De tidigare projekten har lett till att Vimmerby har ett allaktivitetshus där möten över generationsgränserna sker och nu skapas ett liknande i Mukono. Invigning kommer troligen var om ett år med medverkan från ungdomar i Vimmerby. Men nu är tanken att vi ska lyfta det hela ett steg till att lyfta in klimat och entreprenörskap i projektet. Sedan kommer jag att träffa den svenska ambassadören Urban Andersson och med honom lyfta frågan kring de homosexuellas situation och hur vi med vårt projekt kan verka. 

          Här är en sammanfatting av ansökan som ni kan finna här (Sök ner till sidan 108. Det är två projekt ett lednings och ett verksamhets.)
The overall goal is to develop the Youth Centre in Vimmerby called “Fabriken” and to get the Youth Centre in Mukono ready in order to be able to: 
-Increase the knowledge of economic and social spirit of enterprise among youngsters by cooperation and exchange of ideas with NGO: s where the youth centers in both countries serve as platform for meetings, workshops and discussions.
-Increase the competence about how young people’s involvement and informal learning may be validated by cooperation with NGO: s that has experience from informal learning and general education. 
-Develop new activities to promote and make it possible for young people to make a living and take  control over their life situation and raise their employability. 
-Increase the possibilities and the will for young people to get engaged and involved in question regarding the local society, particularly those that affect sustainable development.  
One activity could be to open up a “world shop” in the youth centers to sell each other’s sustainable products.” 
Jag hoppas också kunna finna former under projekttiden för att få unga att start företag med tanke på de produkter som finns i Uganda. Att världsbutiken blir en start.

          Jag hoppas på täckning så jag kan uppdatera vad som sker och också försöka ge en bild av hur Uganda mår. Det finns delade bilder som jag vill försöka förmedla om det finns fungerande uppkopplingar. Tidigare så har det saknats…

Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,