20120227

Makten klarar inte öppenhet, varken i Sverige eller Ungern...


Tiden kan inte vridas tillbaka utan
öppenheten är här och utvecklas

Och så stängdes dörren som aldrig hade öppnats. Regeringen har inte sedan valet förstått att de inte är ensamma på arenan. Att de inte kan styra riket i evighet och amen. Att makten inte går i arv utan det är, tyvärr, kungakronan som gör det… Men en bild växer sig starkare. Hur dagens makthavare i Sverige och utomlands inte klarar det öppna informationssamhället. Viljan att styra är starkare än det öppna ordet.

          Måste säga att resa bort till helt annan världsdel och kultur ger en annan syn på hemmaplan. Men en bild som slår mig är hur makten inte klarar det allt mer öppna samhället. Hur man ska förhålla sig till utvecklingen där sociala medier och även traditionella allt snabbare lägger ut nyheter, skvaller och ingen vet om det finns tid till rättning eller om skadan redan har hänt. Ett nytt landskap växer fram. Klockan kan inte vridas tillbaka utan vi lever här och nu. Men makten agerar som alltid när de känner sig pressade. De försöker återta kontrollen och informationen.

          I Sverige så försöker moderaterna allt mer förvandla regeringens kanslier till lydiga informationsspridare av den moderata politiken. I Ungern stänger man media som inte rapporterar lydigt. Ryssland agerar kring media som inte rapporterar lydigt och journalister som vill rapportera fritt riskerar sina liv. Bilden som visar sig är att oavsett om det är västerländska demokratier eller förtryckare regimer så har de svårt med det nya fria informationsflödet (Vill inte göra mera jämförelser än att de har svårt att hantera det nya). Inget om att förhålla sig till den nya situationen och utifrån detta planera in en ny strategi som bejakar öppenheten och gör att vi förhåller oss till den. Utbildar medarbetarna vad det innebär att arbeta i en organisation som är transparant och se öppenheten som en möjlighet att stärka den egna profilen, inte som ett hot.

           Vi stoltserar med informationssamhället men agerar som vi inte levde i det. Och en fråga som då kommer till mig är om vi är mogna för det öppna samhället där information flödar fritt och fångas upp av vem som helst och publiceras utan betänketid för varken den ene eller den andre. Jakten på att vara först. Inte alltid jakten på att vara korrekt. Barnsjukdomarna finns men svaret är inte förbud, statlig kontroll utan habilitering.


Media: Ab, DN. SVT.
Bloggat: Peter Johansson på sitt Röda berg
Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,