20120324

Det liberala landet och var står Socialdemokraterna?


Vilket spår väljer socialdemokraterna att växla in på?
Det mest liberala samhället i världen trummas det ut i media idag. Avregleringar som öppnat upp för privata intressen som aldrig för. Andra länder kikar på Sverige och vi frontar. Men är det bra? Hur vill socialdemokraterna förhålla sig till utvecklingen, som vi även själva är ansvariga för?

         Ok, nu är det svart på vitt liberaliseringen av Sverige har gått fort och på många områden. På många områden så har det i avregleringens tidevarv inte byggs in spärrar utan friheten har fått råda.  Men en frihet som inte alltid kommit brukare/kunden till del. Svenska folket har anpassat sig och rör sig vant mellan privata äldreboenden och väljer skola åt barnen som vi väljer strumpor. Avarter blommar upp i media men inget tryck på att ändra finns. Möjligt justera om det är möjligt. Så bilden är att vi är där vi är och får bruka utifrån vad som bjuds. Här ligger utmaningen för Socialdemokraterna. Att med vår ideologi forma en politik som tar avstamp i hur världen ser ut idag. Inte hur vi vill att den ska se ut eller hur vi uppfattade den för 10 år sedan.

         Det andra delen av den liberalisering av det svenska samhället som sket är positiv. Det har handlat kring den personliga delen av våra liv bland annat då vi fått en annan syn på samkönade adoptioner mm.  En liberalisering som ligger i den socialdemokratiska ideologin strävan (som jag ser det, vet att det finns starka konservativa krafter inom sossarna). Så liberaliseringen har båda handlat om den personliga nivån vilket är positivt men vidare till mer marknadsinriktad förändring.

         Men nu är vi här 2012-03-24 och som socialdemokrat måste jag förhålla mig till avregleringar, privatiseringar, mer liberal hållning till våra personliga delar. Allt är inte frid och fröjd men inte heller värdelöst. Vi ser i Vimmerby hur vi sätter igång med vårt visionsarbete och förstatligande finns inte på agendan. Kontroll ja det finns med. Att kommun/landsting måste bli bättre på att kontrollera vad vi köper och vad vi får. Att folk vill kunna välja mellan mjölk och dagis så är det idag. Visst var det skönare med ett elbolag och telebolag men tror vi att folket vill tillbaka dit? Även om man ibland kan muttra om att vilja vara sovjet med en brödbit att välja, om det fanns någon kvar. Att likt Ford få välja mellan svart och svart…

         För det som nu sker med Socialdemokraterna är en kamp mellan dem som vill fortsätta utveckla samhället likt vi gjorde under glansperioden när vi byggde folkhemmet och den svenska (eller ska vi, sanningsenligt, säga socialdemokratiska) välfärdsmodellen och de som ser tillbaka till svunna tiders segrar. När programkommissionen fortsätter sitt arbete så måste blicken ta sin start i dagens samhälle och sedan höjas för att ta fram en ny punkt som vi ska ta oss till. Vi kan inte vända på klacken utan det är att finna vägen utifrån ur underlaget ser ut.


Media: DN, DN2SvD, SvD2, SvD3Ab, SVT, GP.
Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,