20120321

Det moderna, öppna och nyfikna partiet

Ikväll så har Socialdemokraterna i Vimmerby kommun tagit det första steget mot en modern organisation. Årsmötet antog den utredning som jag varit utredningssekreterare i. En utredning som som pekar på minskad administration till förmån för verksamhet. 


          Hierarkin inom politiken ligger långt ifrån landet utanför. Flexibla lösningar som blir allt vanligare i livet utanför är fortfarande sällsynta och om de finns så bör man tala tyst om dem… Men i kväll så tog Socialdemokraterna i Vimmerby kommun ett steg mot just den mer öppna flexibla organisationen då ett enigt årsmöte ställde sig bakom utredningen. Äntligen var ett uttryck som hördes av en av de gamla trotjänarna i partiet. Men med kvällens beslut så är det egentligen så att resan börjar. Vi har nu bestämt vägen och målet men vi måste nu ta oss dit.

            Vi visar nu att vi kan och vill och med det så utmanar vi den centrala organisationsutredningen att visa modet att våga göra om och göra rätt! Vi att det i diskussionsunderlaget finns tankar i våran riktning så banga inte ur nu!

            En viktig del som årsmötet tog till sig var att se över valberedningsarbetet som också innebär att man inte ska kunna äga sin stol på obestämd framtid. Att förstå att man inte är mindre värd som medlem för att man just nu inte kan få sitta kvar. Vi måste börja försåt att partiet behöver olika typer av ledare i olika sammanhang och med det vara beredd på att rotera. Mötet lyfte också frågan med hur vi rekryterar och tar till oss nya. Att man inte behöver vara medlem i hundra år för att få ett uppdrag utan att det är ens värderingar som kommer vara gällande
           Utredningen ligger i fas med vad den Öppna kriskommissionen kom fram till i sin organisationsutredning som jag var ansvarig för att sammanställa

Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,