20120428

Socialdemokraterna måste äga allt?...


Inte utanför betongen...

Det finns ett problem med att man inte kan vara socialdemokrat utan att det är kopplat till ett parti det vi säga det socialdemokratiska arbetarpartiet. Gör vi en jämförelse så kam man vara liberal, höger eller konservativ utan att bindas direkt till ett parti. Du kan vara en fri skribent som liberal men inte som socialdemokrat. Allt du skrivs granskas gentemot partiprogrammet. På sikt så är detta en utveckling som kommer kvävs partiet. Den fria debatten som är kopplad till de socialdemokratiska idéerna.

         Frågan ovan kommer från ett uttalande som Jonas Morian sa på ett panelsamtal på Nätrot12. Det var tankar som jag själv funderat kring men inte så tydligt lagt ord på. Det finns en oro i att vi blir en enfråge rörelse som inte kommer utveckla samhället. Styrkan har varit det fira samtalet som vi har hållit på arbetsplatser och andra ställen. Men när det fria samtalet kring våra värderingar tystas allt mer och en allt mer sluten partilinjen växer fram så finns snart inget mer.

Den glade spionen för de blåe
Mest glad att han finner vänner
som ser honom för den mjuke
kille han är bakom fasaden...
         Sprickor, konflikter har alltid varit en del av den socialdemokratiska rörelsen. Antingen man tillhört partiet, någon av sidoorganisationerna eller bara delat de socialdemokratiska värderingarna. Skillnaden idag är den mediala bilden som gör att allt fler blir medvetna om det. Men istället för att nyttja situationen som möjlighet till att få mer samtal så vill man tysta samtalet. Det socialdemokratiska partiet och dess medlemmar måste förstå att de inte kan äga den socialdemokratiska ideutvecklingen, att förstå att den står utanför partiets kontroll och så ska vara.

       Nu återgår jag till Nätrot12 för att se vad de kan ge. En fråga är NetRoots kan bli den fria portalen där samtalet kan flöda utan att partipolitiken och taktiserandet hämnar den ideutveckling som svensk politik så väl behöver… För det är inte bara ett rött problem utan blir även ett blått problem...

     Och så en bild från den andra sidans syn på Nätrot12. En talande bild som stämmer med den verkligheten som vi upplever.
Media: SvD, DN, Ab,
Bloggat: Peter Johansson, Roger Jönsson, Kent Persson (som fortsätter blogga trots det nya uppdraget och det uppskattas!)  på ämnet
Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om NetRoots, Socialdemokraterna, nätrot12, #nätrot12 politik, media,