20120822

Fri?...


Tron på socialdemokratin är stark men är det på den politiska idéen eller är det på det Socialdemokratiska partiet som tron är stark. Grunden är om man kan vara fri socialdemokratisk debattör utan att vara partist? Du är fri liberal, konservativ. Är motsvarigheten socialist? Om skifte ska ske måste partiet släppa socialdemokratin fritt

         Jag tror inte det och menar att Socialdemokratin under de år som den verkat skaffat sig en egen position som står mellan den socialistiska och liberala fåran. En socialliberal fåra med tonvikt mot social vilket skiljer den socialdemokratiska politiken mot den inriktning som delar av folkpartiet pekar på. För mig är socialdemokratin i det närmaste en egen ideologi (Ingvar Carlsson och Ann-Marie Lindgren pratar om att -socialdemokratisk ideologi har flera rötter, i boken ”Vad är socialdemokrati). Om inte ideologi, i ordens rätta bemärkelse, så en värdering, tankevärd som skiljer sig från andra. Men kan då dessa idéer bara företrädas av dem som är medlemmar i Socialdemokratiska arbetar partiet (SAP) eller är det fritt att företräda dessa idéer och begrepp? Jag vill komma till det senare att det måste vara fritt att agitera för dessa tankar och ingen kan ta patent på detta.

         Det finns flera böckersenare tid som just pekar på att Socialdemokratin gått en egen väg och den har just varit framgångsrik. Böckerna pekar också på att dessa idéer inte enbart varit kopplade till ett parti utan mer av en samhällsrörelse, ett samhällskontrakt där medborgarna varit med på båten. Undersökningar visar på att den Socialdemokratiska ideologin har ett långt starkare stöd än det som partiet uppvisar, som ännu ett tecken på att idéerna står utanför partiet. För partiet finns här möjligheter om man lyckas lyssna, modernisera och kommunicera sina tankar.

          Frågeställningen är inte ny men svaret väntar fortfarande på sig och frågan blir allt mer aktuell då vi strävar efter en samhällsdebatt som kan föra skutan åt vänster efter dessa år med borgerligheten vid makten. Att då låsa idéer till enbart ett parti och kritisera de som vill stå utanför partipolitiken och enbart engagera sig i samhällsdebatten är en märklig väg att gå. En väg som kommer försvaga både maktskifte men framförallt en den samhällsförändring som är grunden för engagemanget oavsett var det ligger.

          Jag upplever att det allt oftare dyker upp partipoliser som ska granska om man uttalar sig rätt och på rätt ställe. Att man blir skrämd av en fri debatt med högt i tak och många oliktänkande själar som bryter idéer om en samhällsutveckling byggd på de socialdemokratiska värderingarna. En monopol stämning infinner som tar död på den kreativitet som vi är så beroende av.  Det är just i den fria debatten som vi kan skönja en utvecklingstanke.  En av de framgångsfaktorer som partiet byggts på har varit kopplingen till de intellektuella som spänt bågen och ifråga satt tingens ordning. Både internt och officiellt. Bjudningar på Harpsund till sågningar i debattprogram på TV.

           Samhället har i en rask takt förändrats från ett mer svart-vitt perspektiv till en färgskala som får regnbågen att blekna. Vi har pratat om gråzoner men det känns inte längre relevant utan mer regnbågens alla färger som bildar vårt samhälle idag. Detta samhälle ryms i den socialdemokratiska ideologin, men kommer partiet att göra det? Ett nytt partiprogram ska antas i mars nästa år och om de kommer vara öppet och förändringsbenäget vet vi inte än. 

Mer på NetRoots för progressiva bloggare. Den socialdemokratiska programkommissionens blogg och Politometern med en samling med politiska bloggar. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om politiksamhällekulturpersonligtVimmerby