20120912

Sten i det europeiska glashuset...

Det skakar i Europa. Jonas Sjöstedt säger att makten måste tillbaka till folket och pekar på att bankerna och Bryssel låter de "vanliga" betala för deras misskötsel. Visst låter det enkelt och vi är alla utan skuld så släng dina stenar. Jag låter bli...

         Jag vill hävda att det inte är enkelt att klara resan som Europa måste göra. Antingen man är med i EMU eller ej så sitter vi i samma båt och jag tror inte man kan svära sig fri likt det Jonas Sjöstedt och vänstern försöker göra. Det är för enkelt. Men det finns en viss självinsikt. Jonas Sjöstedt säger i SVTs morgonsoffa att med ett omgjort, moderniserat Vänsterparti kan man nå 10-15 procent. Så starkt bedömer de det folkliga stödet för politiken och det efter man moderniserat partiet.

          Jag vill hävda att grunden är att väljarna gillar internationellt samarbete och särskilt med våra grannar och vänner i Europa. Tror det grunden finns en sympati och förståelse med det grekiska och spanska folket då många svenskar tillbringat sina semestrar där och dessutom möter dem i grannskapet. Så skrik på att lämna EU kan skrikas på festen men har nog inget legitimt stöd av en stor majoritet. Många gillar tanken om en gemensam valuta ur rent praktiska skäl att slippa krångla när man ska ut och resa. Så det finns många grunder som talar för den fortsatta globaliseringen men dagens nationer är inte beredda på vad det kommer få för konsekvenser och hur man ska hantera utvecklingen det är pudels kärna. Inte backa tillbaka och nationalisera mera.

          Jag vill vidare hävda att jag inte har lösningen vid min sida men att skrika lämna, hota och förbjuda är inte rätt väg att gå. Att det finns brister i dagens system är uppenbart och det kommer krävas social- och ekonomisk ingenjörskonst för att komma fram med hållbara lösningar. Globaliseringen är här för att stanna. Gränser kommer allt mer suddas ut och människor av olika anledningar kommer röra sig över vår planet och än slå sig ner här och där. Systemen som idag finns är ofta statiska och bygger på gårdagens slutna ekonomier och har inte klarat av resan till öppenheten och rörelsens planet, även om de vill ge sken av att klarat resan... Mest påtalas det när ersättningar till ledningar ska sättas hur globala de är... Globaliseringen går inte att vända och ska inte vändas. Sjukdomarkommer följa som måste botas. Men likt fysiska sjukdomar blir man inte frisk och mår bra om man låser in sig och vägrar se omvärlden.

Bloggat: Johan Westerholm på ämnet
Media: SR, DN, DN2SvD, SvD2, Ab, Ab2, SR,
Mer på NetRoots för progressiva bloggare. Den socialdemokratiska programkommissionens blogg och Politometern med en samling med politiska bloggar. Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,