20121129

Spotta ur sig järnrörsargumentation stärker SD [UPPDATERAD]

Så kom ännu en undersökning och Sverigedemokraterna fortsätter framåt. Jag är inte förvånad. De kommer fortsätta växa så länge som det inte presenteras ett trovärdigt alternativ för att klara jobben och det sociala skyddsnätet.

Att spotta ur sig järnrörsargumentation gör inte Sverigedemokraterna mindre utan tvärtom. Vidare så är det fel väg att vandra att peka ut de som väljer att lägga sin röst på SD som idioter. För varje artikel, utspel insändare som pekar ut SD som idioter, även om den kan vara sant, så växer de för varje gång och martyrskapet odlas och gödslas.

Det finns en oro ute i landet och särskilt på mindre orter kring jobben, vården, skolan och brottslighet. Avfolkning tomma villor och lägenheter. Osäkerheten över vad morgondagen kommer erbjuda. Det som följer i spåren är att hotell och äldreboenden omvandlas till flyktingboenden med osäkerhet vad de kommer innebära. Men vi har inte en politik som ger svaren. Alliansen har inte en politik som ger svaren. SD har en politik som ger svar. Vi gillar inte svaren. Många av de som säger sig rösta på SD delar inte deras värderingar, men de känner sig lyssnade. De känner att någon tar deras oro på allvar och vill presentera en lösning.

Svenska folket är inte rasister. Men svenska folket är oroliga över framtiden. En oro som inte speglas i media, en oro som inte speglas i de beslutande församlingarna. Varslen duggar tätt och den säkra anställningen är plötsligt inte så säker. Den förr så trygga arbetslöshetsförsäkringen är inte längre så trygg. Tack vare jobbskatteavdraget så har många tecknat i det ökade utrymmet och bördan vid arbetslöshet blir destå större. Det är Alliansen bristande politik som bär en av orsakerna. En politik som slitit isär samhället istället för att hålla det samman. En politik som pekar ut arbetslösa och sjuka som slöa och bidragstagare.

Jag vill nu se att den socialdemokratiska partiledningen lägger ett stort brett sysselsättningspaket som följs upp med en tydlig väg för att laga hålen i det sociala skyddsnätet. Vidare så presenteras ett förslag för hur hela landet ska leva. På delar finns politik men inte känt som en helhet. Ett paket som tar tillvara den oro som finns.

[UPPDATERAD]
           Så kommer ännu en bekräftelse på vad jag skrivit DN pekar på hur SD uppgångar hänger samman med varslen i landet. Bilden till höger visar tydligt på hur varsel hänger ihop med framgångarna som Sverigedemokraterna har. Glädjande så har Socialdemokraterna vaknat i frågan och Carin Jämtin pekar på det som jag skrev i går med kraftigt försämrade försäkringar och arbetslöshet. Men det gäller att nu själva visa på hur man ska lösa problemen och inte bara kasta skit på regeringen. Moderaterna genom Kent Persson skyller på omvärlden och ger därmed SD fler röster...

          Det är bra att fler delar min syn på problemet och då är det bara att ta sig in i verkstaden och snickra politik som ger trygghet och som ger förutsättningar för arbete.

Media mm: SvD, SvD2, SvD3, SvD4DN, DN2, DN3Ab, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5Exp, Martin Moberg.
Mer på NetRoots för progressiva bloggare. Den socialdemokratiska programkommissionens blogg ochPolitometern med en samling med politiska bloggar. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om politik,samhälle, kultur, personligt, Vimmerby, sverigedemokraterna, Jimmy Åkesson