20130226

1 miljard till de rikaste....


Tar del av en debattartikel som mina partikamrater i stockholmstrakten skriver med anledning av det nya skatteutjämningsförslaget. Visst gör det närmare tio miljoner till Vimmerby men med tanke på att Lidingö och andra moderata lågskattekommuner får dela på en miljard känns det märkligt. Kommuner som inte står för någon form av utveckling utan är mer stöd till den moderata opinionen.

Skatten behöver omfördelas är nog de flesta i landet ense om. Både ur ett sysselsättningsperspektiv och ett rättviseperspektiv. Men hur är sedan frågan där kommuner och regioner slåss om att ha de största behoven. Men man behöver inte vara någon Einstein för att se vad behoven finns och vart pengarna kan göra nytta.  Dels är det den rena landsbygden, som är stora delar av landet, som behöver förstärkningar för att klara utbilda den framtida arbetskraften som sedan ska sugas upp av de tillväxtstarka kommunerna kring våra storstäder. Det finns samband som gör att den enens pengar mycket väl kan skickas iväg för att sedan återkomma i en annan fas. Men sedan finns dessa öar som inte tar ett ansvar för varken bostäder eller jobb…

Men om vi åter för blicken mot Vimmerby där jag är verksam så har vi redan idag en hög skattenivå som inte går att höja mer. Det känns som vi är nära taket. Men våra kostnader har inte slagit i höjden även om vi 2012 gör ett bra resultat så handlar det om finansen som går bättre än budgeterat. Nämnderna går back och det finns trots underskott stora brister i kvalitén och i skolan är det allt för många unga som inte klarar det uppsatta målen och med det inte kan ta sig vidare. I byggandet av en kunskapsnation är det förödande inte bara den enskilde utan också för kommunen och på sikt landet som inte kommer ha tillräckligt med kompetent arbetskraft för att möta upp näringslivets villkor och behov. Så ser bilden ut i Vimmerby och lyssnar jag runt bland mina grannkommuner är det en liknande bild som presenteras. En bild som kommer kosta staten mer än den miljard som man nu ser till att fördela till de rika moderatkommunerna.

Så att det finns en ilska mot förslaget är inte konstigt. Men allt mer konstigt i sviterna av Maramö är hur starka och styrande moderaterna är i Alliansen. Nu ska de ”tillsammans” göra ett valmanifest som ska lägga ramarna för de kommande åren. Arbetsgruppen för ekonomi och arbete leder Anders Borg. Ni vet han som redan idag styr regeringen. Ny kommer hand med tydlig hand lägga sin våta filt över alla de förslag som kommer från de tre andra partierna. Särskilt om det handlar om att omfördela från rika moderatkommuner till landsbygden. Centern är rökt om man tänkt den planen…

Mer på NetRoots för progressiva bloggare. Den socialdemokratiska programkommissionens blogg och Politometern med en samling med politiska bloggar. IntressantLäs även andra bloggares åsikter om