20130305

En miljon besökare, eller mer....

Satsningen på ny Emil-miljö på 95 miljoner är inte slutet
utan bara en fortsättning på den utveckling som vi sett och ser

Idag har Astrid Lindgrens värld ca 450 000 besökare. Målet är högre och med de satsningar som finns på gång och det som sker kring Astrid Lindgrens barndomshem på Näs så kommer Vimmerby inom en snar framtid passera miljonen besökare. Hur förbereder vi oss?

Kommunstyrelsen i Vimmerby fick idag tillsammans med myndigheter och statliga verk en information om framtidsplanerna som Astrid Lindgrens Värld och dess huvudägare Saltkråkan Ab står inför. Än så länge är det sekretess på vad som kommer ske men som en teaser kan jag berätta att jag vill vara med och Wow... Vi vet sedan de satsningar som gjorts på Saltkråkan, Pippi, Ronja och i år på Emil att man tar höjd. Att man inte nöjer sig med att vara Småland, Sverige utan Europa bäst. Det är bra och riktigt. Allt för mycket Jante har stoppat projekt. Likt Pippi där allt var möjligt och Emils list så förverkligar Astrid Lindgrens värld sina idéer. Det gör att eftermiddagen var extra intressant och mötte mig med stora förhoppningar. Men för att dessa planer ska förverkligas så hänger det också på andra aktörer där kommunen är en viktig part på flera sätt. Dels myndighetsbeslut om olika tillstånd som måste till. Vidare till de praktiska beslut kring infrastruktur och hur vi möter upp dessa människor när parken stänger och förlänger besöket men också upplevelsen. 

Arbetet med Vackra Vimmerby som tre arkitektbyråer fått uppdraget att se närmare på är där av en stor vikt. Det kommer kosta pengar och jag tror det är satsningar som vi måste ta. Men de kommer inte bara göras för de tillkommande besökarna utan även för oss som bor i kommunen året runt. Vi politiker har också ett stort ansvar att förklara varför vi gör dessa satsningar och att de inte står emot vård, skola, omsorg utan tvärtom kommer vara en förutsättning för att även i framtiden ha en fungerande välfärdstjänster. Vi vet att invånarantalet sviktar och skattemedel uteblir. Vi är därför tvungna att vända den utvecklingen och då är det som idag presenterades (Fan vad det kliar i att få berätta...Känner mig som Elisabeth i Madicken som inte får berätta vad Madicken ska få i födelsedagspresent... Men jag lovade att inte berätta så jag håller tyst...)

Besöksnäringen är här för att stanna och är också en av de starkaste exportnäringarna. I Vimmerby växer antalet årsarbetstillfällen inom de kreativa näringarna medan industrin allt mer rationaliserar. Vi fick också ett starkt svar på att Astrid Lindgrens värld inte kommer eller kan lämna kommunen, men ska utvecklingen kunna fortsätta så var kommunikationerna av högsta vikt. Både Länsstyrelsen och trafikverket var på plats och jag hoppas att de förstod vad som var på gång. Det var ett mycket bra initiativ att samla alla berörda kring dagens information och det känns som att alla hade en klart ökad förståelse om de behov som Vimmerby står inför.  En för mig mycket avgöranande för Vimmerbys framtid.

När det gäller infrastrukturen känner jag dock en oro vad som sker på länsnivå kring Regionförbundet. Det finns en dragning mot Öland och att allt ska landa på denna ö. Vi kan se att regeringen med genom Tillväxtverket satsar och tror på Vimmerby som ett av fem destinationer för ökad internationell besöksmål. De tre kuststäderna och glasriket är andra delar som lyfts högt. Visst är det av vikt men frågan är om inte ett av Sveriges mest kända besöksmål som inom en snar framtid kommer dubbla besökarantalet och med det leda allt fler besökare till länet borde vara en regionprioritering. Hur kan vi få denna kommande miljon att stanna ett par nätter till och besöka flera delar av vårt län. Men så känns det inte. Mer att Vimmerby är någons annans problem, möjlighet. Inte så konstigt att många i Vimmerby ser en dragning mot Östergötland. 

Så dagens presentation gav mig rysningar av flera skäl. Dels för planerna som presenterades av både Astrid Lindgrens Värld och Nils Nyman, vd Saltkråkan AB. Dels genom det arbete som måste ske i kommunen samt om vi inte får med de andra aktörerna. Malin Almqvist ny utvecklingsdirektör på länsstyrelsen kändes dock med på noterna och det är en mycket positiv förändring från den myndighetens sida. Men med den öppenhet som Astrid Lindgrens Värld visade upp för vad de har i pipelinen gäller att vi gör det samma. För Vimmerby har fantastiska möjligheter och nu gäller det också att vi tar dem! 

Mer på NetRoots för progressiva bloggare. Den socialdemokratiska programkommissionens blogg och Politometern med en samling med politiska bloggar. IntressantLäs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,