20130416

Bra Carin Jämtin, men våga nu!

Idag kan vi ta del av att Carin Jämtin i sin roll som partisekretare tar tag i problemet med valberednings- och nomineringsarbetet. Inte en dag för sent kan jag tycka som slagits för det en lång tid. Men nu gäller det för arbetsgruppen att våga ta fram de förslag som är nödvändiga och inte alltid politiskt korrekta i partiet!

Sviterna efter #Omargate börjar nu landa. Idag så presenterar Carin Jämtin en arbetsgrupp under ledning av Hans Dahlgren, kanslichef hos Socialdemokraterna. Kan känna att uppdraget kan vara lite snävt och frågan är om de som är satta i gruppen förutom Hans Dahlgren är just så moderna i sitt synsätt att de klarar att modernisera det som sker. Hade nog velat ha en mer blandad grupp än de tre som är föreslagna. Med i gruppen är också Illmar Reepalu som nuvarande ordförande i valberedningen och en gammal räv i sammanhangen Lena Hjelm-Wallén.

En fråga som är relevant att ställa (och som ställdes på Facebook när jag kommenterat initiativet) är om inte organisationsutredningen skulle ha utrett även denna fråga. Så med det så har Carin Jämtin chansen att reparera lite av den skada som skett. Jag var kritisk till att organisationsutredningen inte orkade dra tangenten hela vägen ut. Att åter landa i kompromiss-träsket som inte längre verkar vara en fungerande framgångsväg. I ett mail skriver Carin Jämtin "När det gäller valberedningsarbetet bör former för en mer öppen process tas fram. En tidigareläggning av valberedningsarbetet ska också diskuteras. Det borde gå att hitta en process där kandidater till viktiga beslutsorgan inom partiet blir brett kända betydligt tidigare än vad som nyligen varit fallet" Det är bra och i samklang med det som den Öppna kriskommissionen drev efter valförlusten 2010. Att man inte till kongressen orkade med dessa förändringar var beklagligt men turerna kring Omar Mustafa verkar ändå ha fört med sig något gott.. Det hela ska vara klart till juni och jag kommer vaka över arbetet, om det inte sker helt slutet förstås...

Media mm: SvD, Ab, Ab2, Exp, Exp2DN, Martin Moberg, SvD, Aftonbladet 1, Ab2, Expr, DN 1, DN2, DN3, SvD 1, SvD2, SvD3,Aftonbladet och den alltid så positiva Antonsson...
Mer på NetRoots för progressiva bloggare. Den socialdemokratiska programkommissionens blogg och Politometern med en samling med politiska bloggar. IntressantLäs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,