20130627

Svansa efter väljarna?...

Hur väl känner du din väljare? Fick idag en undersökning från  Göteborgs universitet och SOM- Institutet. En sak är säker. Vi går inte i takt. Men ska vi ändra oss eller ska vi påverka väljaren? Politikens dilemma.

SOM-institutet har undersökt ett antal frågor var väljarna till partierna tycker och vad politikerna tycker. Det finns en par uppseendeväckande frågor som vi kan behöva tänka lite mera på. Men när vi inte går i fas så är frågan om vem som ska ändra på vem? 

När det gäller utförsäljning av välfärden så har den moderata partiledningen valt att helt lyssna på sina väljare och överge sin ideologiska bas. Vad det kommer innebära på sikt vet vi inte men jag tror det kommer bli svårt för de partier som tar rygg på väljarna och överger sin egen politik för att tro att man ska vinna val efter val. Men kommer väljarna och framförallt de egna politikerna veta vad de vill och vad de ska tycka när en fråga läggs på bordet? Bilden blir tydlig då de moderata lokala politikerna fortfarande drömmer om privatiseringar och en kraftigt minskad välfärd. Så gör säkert även Fredrik Reinfeldt och Kent Persson, men väljer att söka rygg på väljarna i hopp om valseger 2014

En annan oroande bild från undersökningen är frågan kring flyktingmottagande där de
socialdemokratiska väljarna i en mycket stor utsträcking vill ta emot färre flyktingar än vad de socialdemokratiska politikerna som svarat på frågan. Några reflektioner. Har de socialdemokratiska politikerna svarat med hjärtat eller partiboken? Låt mig förklara mig lite. På många orter upplever man invandringen som ett problem och mellan skål och rygg så vill man inte se fler på sin ort. Men som god socialdemokrat så svarar man självklart inte så och i botten så finns även den solidariska tanken. En grund är vi har en relativt misslyckad integrationspolitik som inte mynnar ut i lyckad integration. Som parti står vi rätt handfallna för denna bild. Vi har svårt med argumentationen och vi har framförallt svårt med politiken. Vi vet inte om vi ska lita på våra värderingar eller om vi ska följa väljaren? 

Även i de andra partierna kan man se en obalans. Enkelt så går inte politiken och väljaren i takt. Det är en av utmaningarna inför valet 2014. Ska jag säga vad som kommer ge seger. Det är det parti som kan få väljarna att gå deras väg. Att övertyga väljaren att vi står för den klokaste politiken för dina problem. Utan att för den delen göra avkall på sin grund. Klarar man det så klarar man valet. Politiken ska leda och styra landet. Så ser vår konstitution ut. Men det är viktigt att man är uppdaterat hur landet och dess folk har det. Här brister det särkilt i mitt parti som inte är i fas med sina väljare. Partiet verkar inte riktigt veta var väljarna befinner sig och hur de har det och utifrån det formulera en politik byggt på värderingarna. Inte som moderaterna överge sina värderingar utan stå fast vid dem och justera de politiska förslagen utifrån hur världen ser ut.

 Genom val så utses representanter som styr och leder. Inte frågar efter, utan styr och leder. 

Mer på NetRoots för progressiva bloggare. Politometern med en samling med politiska bloggar. IntressantLäs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,